Aa

Quy định chồng chéo gây khó khăn trong quản lý hoạt động quảng cáo

Thứ Tư, 20/09/2023 - 05:58

Đây là chia sẻ của Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Võ Trọng Nam, với Reatimes, về quản lý hoạt động quảng cáo, quy hoạch quảng cáo trên địa bàn.

Theo ông Võ Trọng Nam, Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất để quản lý hoạt động quảng cáo. Tuy nhiên, ngoài Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết, hoạt động quảng cáo ngoài trời được quy định bởi rất nhiều văn bản pháp luật liên quan như: Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Giao thông đường bộ...

Sự chồng chéo, khác biệt trong các quy định pháp luật liên quan đã gây khó khăn trong công tác quản lý, thực thi pháp luật về hoạt động quảng cáo ngoài trời.

Hoạt động quảng cáo ngoài trời tại TP.HCM trong thời gian qua phát triển khá nhanh, gia tăng về số lượng, quy mô

Trong các hội nghị lấy ý kiến về xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao đã có những kiến nghị đề xuất sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tế triển khai trên địa bàn TP.HCM và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo.

Về việc phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo, theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, các đơn vị sở, ngành, UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức cũng đã thường xuyên có sự phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, trong việc tham gia có ý kiến góp ý chuyên ngành trong công tác quy hoạch quảng cáo, lắp dựng các trụ bảng quảng cáo; trong công tác kiểm tra liên ngành đối với việc thực hiện quảng cáo trên địa bàn thành phố; kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo các cơ sở kinh doanh vi phạm trên địa bàn...

Tuy nhiên, cần có sự phối hợp của nhiều đơn vị sở, ban, ngành. Sở Văn hóa và Thể thao chỉ quản lý về mặt nội dung quảng cáo. Trong khi đó, các công tác liên quan lại không thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao, gây khó khăn trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo nói chung trên địa bàn thành phố.

Do đó, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp cùng với các Sở, ngành, UBND Thành phố Thủ Đức, quận, huyện xây dựng Quy chế phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp và trách nhiệm của các Sở, ngành thuộc UBND TP.HCM và UBND thành phố Thủ Đức, quận, huyện về quản lý, cấp phép, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP.HCM.

Bảng quảng cáo ngoài trời ở chân cầu Sài Gòn, trong khu du lịch Tân 

Quảng cáo là một ngành quan trọng, mang lại hiệu quả kinh tế và đóng góp vào quá trình phát triển của thành phố. Hoạt động quảng cáo ngoài trời tại TP.HCM trong thời gian qua phát triển khá nhanh, gia tăng về số lượng, quy mô, có sự tiến bộ nhất định về chất lượng, công nghệ, hình thức mới nhằm thông tin, giới thiệu, quảng bá các loại hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp đến người tiêu dùng, góp phần truyền tải văn hóa đến công chúng trong và ngoài nước. Do vậy, rất cần việc quy hoạch, định hướng phát triển hoạt động quảng cáo ngoài trời trong tương lai.

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP.HCM được lập từ năm 2003, hiện nay có nhiều sự thay đổi về hình thức, phương tiện quảng cáo theo hướng hiện đại, nhu cầu quảng cáo phát sinh nhiều vị trí mới nên không còn phù hợp với sự phát triển của đô thị.

Hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao đang điều chỉnh dự thảo Quy hoạch quảng cáo ngoài trời, theo các ý kiến đề nghị điều chỉnh, bổ sung của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và các ý kiến phản biện, để trình UBND Thành phố phê duyệt. Sau khi Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tổ chức công bố thông tin một cách công khai trên các phương tiện truyền thông.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top