Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Quyết tâm cao để hoàn thành tổng kết chính sách, pháp luật về đất đai

Quyết tâm cao để hoàn thành tổng kết chính sách, pháp luật về đất đai

Trưởng Ban Kinh tế TW nhấn mạnh vai trò của Bộ Tài nguyên và Môi trường là đặc biệt quan trọng với việc thực hiện hai nhiệm vụ song song - tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW và Luật Đất đai năm 2013.
06:32, 25/06/2021

Chiều 23/6, tại Hà Nội, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tổng kết thi hành chính sách, pháp luật về đất đai
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Luật Đất đai năm 2013 đã mang lại những kết quả tích cực, khai thác, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trên cơ sở đánh giá thực tiễn đã đưa ra những chủ trương, quan điểm mục tiêu và định hướng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn sắp tới, trong đó có những nội dung về tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đất nước giai đoạn 2020 - 2030 nói chung, nhất là trong lĩnh vực đất đai.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Trung ương đã xác định tập trung chỉ đạo khẩn trương tiến hành tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW, trong đó bao gồm việc tổng kết Luật Đất đai năm 2013, từ đó xây dựng một Nghị quyết mới, đảm bảo thể hiện đầy đủ chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết trước thực tiễn đa dạng, nhiều vấn đề mới cần được xem xét, giải quyết, đòi hỏi phải có sự tập trung chỉ đạo thống nhất, khoa học, khẩn trương, đặc biệt là trước yêu cầu về thời gian hoàn thành và trình Ban Chấp hành Trung ương vào đầu tháng 10/2021. Do vậy, Thường trực Ban Bí thư quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW với sự tham gia của lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành.

Đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tổng kết và chỉ đạo tiếp thu những ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nhằm hoàn thành các nội dung công việc với chất lượng cao.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh vai trò của Bộ Tài nguyên và Môi trường là đặc biệt quan trọng với việc thực hiện hai nhiệm vụ song song - tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW và Luật Đất đai năm 2013. Kết quả làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ sở quan trọng để xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh lưu ý chương trình tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW diễn ra trong khí thế quyết tâm của toàn hệ thống chính trị bước vào năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới.

Thời gian để hoàn thiện nội dung tổng kết không còn nhiều, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 gây khó khăn rất lớn cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, các cấp, các ngành nói chung, Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng cần nỗ lực cố gắng vào cuộc với quyết tâm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng này./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP