Reatimes.vn

Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Khối Nội dung, Phó Tổng Thư ký Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam

Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Khối Nội dung, Phó Tổng Thư ký Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam

Sáng ngày 18/10, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đã công bố quyết định về việc thành lập Khối Nội dung Tạp chí và bổ nhiệm Giám đốc điều hành Khối Nội dung, Phó Tổng Thư ký phụ trách và một số nhân sự quản lý.
11:38, 18/10/2021

Theo đó, Ban Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đã ban hành Quyết định số 20/2021/QĐ-TCBĐSVN về việc thành lập Khối Nội dung Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Ban Thư ký toà soạn, Phòng Phóng viên và Khối các chuyên trang của Tạp chí từ ngày 18/10/2021.

Khối Nội dung là tổ chức trực thuộc Ban Biên Tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam; có chức năng xây dựng, tổ chức và phát triển nội dung trên các ấn phẩm, chương trình, sự kiện, dự án của Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam và tham mưu cho Ban Biên Tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nội dung của Tạp chí.

Tổng Biên tập Phạm Nguyễn Toan trao quyết định thành lập Khối Nội dung Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức của Khối Nội dung Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam gồm: Lãnh đạo Khối có: Giám đốc điều hành và các Phó Giám đốc; Các Phòng, Ban: Ban Thư ký Tòa soạn; Phòng Mỹ thuật – Đa phương tiện; Các Văn phòng liên lạc thường trú.

Trên cơ sở đó, Ban Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Thành Công, Uỷ viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký Toà soạn Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam giữ chức vụ Giám đốc điều hành Khối Nội dung Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Giám đốc điều hành Khối Nội dung là người đứng đầu, Quản lý Khối Nội dung và chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Biên tập và Ban Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam về mọi công tác hoạt động của Khối.

Tổng Biên tập Phạm Nguyễn Toan trao quyết định bổ nhiệm cho Nhà báo Nguyễn Thành Công.
Tổng Biên tập Phạm Nguyễn Toan trao quyết định bổ nhiệm cho Nhà báo Nguyễn Thành Công.

Giao nhiệm vụ phụ trách Ban Thư ký toà soạn đối với nhà báo Đỗ Thị Hồng Vân, Phó Trưởng Ban Thư ký toà soạn (Phó Tổng Thư ký toà soạn) Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam kể từ ngày 18/10/2021 đến khi có quyết định mới.

Tổng Biên tập Phạm Nguyễn Toan trao quyết định bổ nhiệm cho Nhà báo Đỗ Thị Hồng Vân.

Bổ nhiệm nhà báo Hà Thị Diệu Hiền, Trưởng phòng Phóng viên Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thư ký toà soạn (Phó Tổng Thư ký Toà soạn) Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tổng Biên tập Phạm Nguyễn Toan trao quyết định bổ nhiệm cho Nhà báo Hà Thị Diệu Hiền.

Bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Ngọc Nữ, Thư ký biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam giữ chức vụ Thư ký toà soạn Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tổng Biên tập Phạm Nguyễn Toan trao quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Ngọc Nữ.

Bổ nhiệm bà Trương Thị Thu Hà, Phụ trách Hành chính - Kế toán Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Tổng Biên tập Phạm Nguyễn Toan trao quyết định bổ nhiệm cho bà Trương Thị Thu Hà.

Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. Tạp chí luôn khẳng định vai trò, vị trí là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội, từng bước trở thành Tạp chí số 1 trong lĩnh vực bất động sản, đồng thời tạo lập được cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, nhân viên ngày càng đông đảo với tinh thần trách nhiệm cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố quyết định, nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Bí thư chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam tin tưởng và giao nhiệm vụ cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý mới được bổ nhiệm: "Ban Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm ngày hôm nay nêu cao tinh thần trách nhiệm, nổ lực học tập, lắng nghe và đoàn kết để cùng đưa Tạp chí phát triển hơn nữa".

Phát biểu nhận nhiệm vụ, nhà báo Nguyễn Thành Công, Ủy viên Ban Biên tập, Giám đốc điều hành Khối Nội dung Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Toà soạn, Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên Tạp chí và hứa sẽ tiếp tục nâng cao, phát huy năng lực quản lý, nghiệp vụ chuyên môn, học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP