Reatimes.vn

Thanh Hóa: Thống nhất chủ trương sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa

Thanh Hóa: Thống nhất chủ trương sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa

Tỉnh uỷ Thanh Hoá vừa có kết luận, thống nhất chủ trương sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hoá và thành lập các phường thuộc TP. Thanh Hóa theo đề nghị của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hóa.
12:35, 08/11/2022

Sau khi nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hoá báo cáo Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đã thống nhất kết luận: Thống nhất chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hoá và thành lập các phường thuộc thành phố theo đề nghị của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại tờ trình số 360 (ngày 5/10).

Kết luận nêu: “Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Thanh Hoá, lãnh đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ hồ sơ, trình tự, thủ tục để nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hoá và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hoá theo đúng quy định".

Trước đó, theo báo cáo dự thảo đề án, việc sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển TP. Thanh Hóa xứng tầm đô thị loại I; với vai trò, vị thế là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật của một trong những tỉnh lớn nhất cả nước.

SÁP NHẬP HUYỆN ĐÔNG SƠN VÀO TP THANH HÓA
Sau khi nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa sẽ có 26 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm: 2 thành phố, (TP. Sầm Sơn và TP. Thanh Hóa), 2 thị xã, 22 huyện (giảm 1 huyện) so với trước đây và sẽ có 559 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn. (Ảnh Tuấn Anh)

Việc nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa là phù hợp với văn hóa, lịch sử địa phương, là xu thế tất yếu, đáp ứng yêu cầu quản lý đối với quá trình đô thị hóa, góp phần tinh gọn đầu mối tổ chức đơn vị hành chính.

Theo đó, sau khi nhập huyện Đông Sơn vào TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa sẽ có 26 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm: 2 thành phố, (TP. Sầm Sơn và TP. Thanh Hóa), 2 thị xã, 22 huyện (giảm 1 huyện) so với trước đây và sẽ có 559 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn.

Khi sáp nhập huyện Đông Sơn, TP. Thanh Hóa sẽ có diện tích tự nhiên 228,22km2, quy mô dân số 593.715 người và 48 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: 37 phường, 11 xã. Trong đó, sẽ thành lập 7 phường thuộc TP. Thanh Hóa như sau: Phường Rừng Thông, trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 5,96km2 diện tích tự nhiên, 10.478 người của thị trấn Rừng Thông.

Phường Hoằng Quang, trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 6,30km2 diện tích tự nhiên, 8.237 người của xã Hoằng Quang. Phường Hoằng Đại trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 4,67km2 diện tích tự nhiên, 7.122 người của xã Hoằng Đại.

Phường Đông Tiến, trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 5,18km2 diện tích tự nhiên, 7.504 người của xã Đông Tiến. Phường Đông Khê, trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 6,51km2 diện tích tự nhiên, 8.684 người của xã Đông Khê.

Phường Đông Thịnh, trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 4,38km2 diện tích tự nhiên, 7.030 người của xã Đông Thịnh. Phường Đông Văn, trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 6,58km2 diện tích tự nhiên, 7.081 người của xã Đông Văn.

Ngoài ra, đề án cũng đề xuất lựa chọn 2 phương án tên gọi mới sau sáp nhập là: TP. Thanh Hóa và TP. Đông Sơn. Đồng thời, xây dựng cụ thể các giải pháp về việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị cũng như phương án bố trí, sắp xếp nhân sự sau sáp nhập. Thời gian sáp nhập dự kiến trong năm 2023./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP