Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật SBLAW

Sửa đổi Luật Đất đai 2013: Thể chế đất đai cần khơi thông phát huy nguồn lực đất thương mại dịch vụ

Sửa đổi Luật Đất đai 2013: Thể chế đất đai cần khơi thông phát huy nguồn lực đất thương mại dịch vụ

Chính sách đất đai

Đất thương mại, dịch vụ ngày càng cho thấy sự quan trọng, mang lại lợi ích to lớn cho kinh tế, xã hội. Vậy nên rất kỳ vọng, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi lần này sẽ hoàn thiện chính sách, pháp luật về loại đất này.

Cần thiết quy định rõ hơn về thời hạn sử dụng nhà chung cư

Cần thiết quy định rõ hơn về thời hạn sử dụng nhà chung cư

Chính sách đất đai

Quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và mỹ quan đô thị. Song, cần làm rõ vấn đề quyền sở hữu nhà chung cư và thời hạn sử dụng để tránh tâm lý e ngại trên thị trường.

Thực trạng chính sách, pháp luật kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam

Thực trạng chính sách, pháp luật kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam

Chính sách đất đai

Sau một thời gian hình thành và phát triển cùng với sự xuất hiện của đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản du lịch cũng đã bộc lộ những bất cập về cơ chế vận hành thị trường, hệ thống pháp luật,...

Rào cản Luật Đất đai: Hạn chế sự phát triển của bất động sản nghỉ dưỡng

Rào cản Luật Đất đai: Hạn chế sự phát triển của bất động sản nghỉ dưỡng

Chính sách đất đai

Hiện nay, Việt Nam chưa nhất quán chính sách về đất đai với các bất động sản nghỉ dưỡng đa công năng, dẫn đến những quy định hiện tại giải quyết những vấn đề pháp lý tồn tại một cách thiếu triệt để, thiếu nhất quán.

Sửa đổi Luật Đất đai: Đã đến hồi cần bàn thảo quyết liệt

Sửa đổi Luật Đất đai: Đã đến hồi cần bàn thảo quyết liệt

Chính sách đất đai

Sửa đổi Luật Đất đai là yêu cầu cấp bách cho không riêng một lĩnh vực nào mà trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; là yêu cầu cấp bách của nền kinh tế thị trường.

Lên đầu trang
Top