Theo Đặng Kim/Báo Hà Giang

Hà Giang: “Miền đất hứa” cho môi trường đầu tư

Hà Giang: “Miền đất hứa” cho môi trường đầu tư

Xúc tiến đầu tư

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đồng hành cùng doanh nghiệp đang đưa Hà Giang trở thành “miền đất hứa” cho môi trường đầu tư.

Hà Giang: Giải ngân vốn đầu tư công quyết liệt ngay từ đầu năm

Hà Giang: Giải ngân vốn đầu tư công quyết liệt ngay từ đầu năm

Xúc tiến đầu tư

Tránh tình trạng “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”, tỉnh Hà Giang xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu và thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, không để xảy ra việc “có tiền nhưng không tiêu được”.

Lên đầu trang
Top