Theo Trần Tuyến/báo Bắc Kạn

Bắc Kạn: Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư công

Bắc Kạn: Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư công

Địa phương

Việc phân bổ và quản lý vốn đầu tư công kịp thời, chính xác là then chốt trong việc đảm bảo tiến độ giải ngân, đồng thời mỗi công trình, dự án hoàn thành đúng tiến độ, hạ tầng được đầu tư là "cánh cửa" góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bắc Kạn: Tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp

Bắc Kạn: Tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp

Địa phương

Những năm qua, công tác mời gọi đầu tư của Bắc Kạn được tăng cường. Để có được những nhà đầu tư có tầm, phải kể đến vai trò khâu nối của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

Lên đầu trang
Top