Aa

Bắc Kạn: Nhìn lại công tác giải ngân 6 tháng đầu năm 2024

Thứ Hai, 01/07/2024 - 15:58

Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn quan tâm chỉ đạo các ngành, địa phương phải quyết liệt ngay từ đầu năm, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, phát huy kết quả đạt được của năm 2023, xác định năm 2024 là “năm bứt phá”.

Bắc Kạn: Nhìn lại công tác giải ngân 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 1.

Dự án Sân vận động thành phố Bắc Kạn đang được khẩn trương thi công.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngay từ cuối năm 2023, Sở đã chủ trì phối hợp với các đơn vị tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh thực hiện phân bổ, giao 100% số kế hoạch vốn cho các đơn vị, địa phương theo quy định. Đồng thời, tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khoá X (tháng 3/2024), Sở đã chủ trì phối hợp với các đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 với tổng số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh là 2.430.697 triệu đồng, trong đó thực hiện giao bổ sung (tăng) 273.578 triệu đồng so với kế hoạch được giao từ cuối năm 2023 từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương và nguồn tăng thu, tiết kiệm cho ngân sách tỉnh năm 2023 chuyển sang năm 2024. Trong tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, ngân sách trung ương là 1.523.947 triệu đồng, còn lại là ngân sách địa phương.

Ngay sau khi được HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao kế hoạch vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản đốc đốc các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện, phân bổ, giao chi tiết kế hoạch vốn được phân cấp điều hành; đề nghị các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư xây dựng đẩy nhanh tiến độ giải ngân của từng dự án theo từng tháng, quý; tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận tiến độ thực hiện các dự án A, B và chấp thuận tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Tính đến 21/6/2024, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh giải ngân đạt 565.940 triệu đồng, bằng 26,21% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 23,3% kế hoạch tỉnh giao; tăng so với cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ năm 2023 đạt 19%).

Bắc Kạn: Nhìn lại công tác giải ngân 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 2.

Hơn 10km tuyến đường thành phố đi hồ Ba Bể đã hoàn thành cơ bản

Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân 210.724 triệu đồng, đạt 28% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 23,2% kế hoạch tỉnh giao; thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ năm 2023 giải ngân đạt 25,9%). Nguồn vốn ngân sách trung ương giải ngân 355.216 triệu đồng, đạt 25,3% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 23,3% kế hoạch tỉnh giao; tăng so với cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ năm 2023 giải ngân đạt 15,7%).

Tính theo tỷ lệ giải ngân, có 07 cơ quan cấp tỉnh và 04 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao, trên mức bình quân cả tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn 12 cơ quan cấp tỉnh và 04 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình của tỉnh, trong đó, đặc biệt có 05 đơn vị chưa thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn công năm 2024 (tỷ lệ giải ngân là 0%). Một số chủ đầu tư và địa phương có giá trị giải ngân cao như: Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh; Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; Ban QLDA ĐTXD Công trình nông nghiệp và PTNT; UBND thành phố Bắc Kạn; UBND huyện Bạch Thông.

Theo đánh giá của Sở KH&ĐT, một số nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân chưa đạt như kế hoạch đề ra trong những tháng đầu năm, là do các chủ đầu tư mất nhiều thời gian triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, đấu thầu... nên chưa có khối lượng thực hiện thanh toán, giải ngân kế hoạch vốn. Công tác đền bù, GPMB của một số dự án còn vướng mắc làm ảnh hưởng chung đến tiến độ thực hiện dự án...

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2024 tỷ lệ giải ngân đạt trên 95%, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Công Hòa cho biết, Sở tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh 05 giải pháp, bao gồm: Khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn đầu tư công năm 2024 theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo đạt và vượt theo cam kết đã được UBND tỉnh chấp thuận.

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định; đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo thẩm quyền để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán, phấn đấu đến hết tháng 9/2024 tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư toàn tỉnh đạt trên 70%.

Bắc Kạn: Nhìn lại công tác giải ngân 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 3.

Cụm công nghiệp Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn) đã có nhà đầu tư nhà máy sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu.

Đối với các công trình, dự án phải hoàn thành và giải ngân trong năm 2024 và một số dự án quan trọng, khẩn trương rà soát, xây dựng lại biểu tiến độ thực hiện dự án, báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét chấp thuận và đưa vào diện giám sát đặc biệt để theo dõi, giám sát hằng tuần.

Các đơn vị, chủ đầu tư rà soát những khó khăn, vướng mắc theo từng nhóm vấn đề, báo cáo Tổ công tác giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý xem xét, giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án để có phương án điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự án chậm giải ngân sang dự án giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn trong nội bộ của đơn vị, địa phương theo quy định, để bảo đảm giải ngân hết số vốn đã được giao./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top