Theo Thu Thủy/ VOV

Làm gì để thu hút đầu tư BĐS ngoại hối về Việt Nam?

Làm gì để thu hút đầu tư BĐS ngoại hối về Việt Nam?

Nghiên cứu - Phản biện

GS Hà Tôn Vinh, đây không phải là chuyện đơn giản ngày một ngày hai và Chính phủ phải có cam kết thay đổi cơ chế, mô hình kinh tế, cách làm việc…

Lên đầu trang
Top