Theo Enternews

Sửa Luật Đất đai cho mục tiêu phát triển mới

Sửa Luật Đất đai cho mục tiêu phát triển mới

Chính sách đất đai

Trong tất cả các nguồn lực chính để phát triển kinh tế thì đất đai luôn là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu.

“Cách mạng” thể chế

“Cách mạng” thể chế

Thời sự

Sách Trắng Việt Nam 2019 đã công bố, khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) trong nước đang tạo ra khoảng 42% GDP, 30% thu ngân sách Nhà nước.

Đánh giá lại quy mô GDP của nền kinh tế: Đôi điều băn khoăn!

Đánh giá lại quy mô GDP của nền kinh tế: Đôi điều băn khoăn!

Thời sự

Việc điều chỉnh quy mô GDP lần này của cơ quan thống kê có điều gì phải băn khoăn?

3 giải pháp hoàn thiện thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp

3 giải pháp hoàn thiện thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp

Thị trường

Động lực cho phát triển nông nghiệp được hình thành từ giải phóng sức sản xuất của nông dân. Tuy nhiên đến nay động lực này đã cạn dần và kinh tế nông nghiệp cần có động lực mới để phát triển.

Lên đầu trang
Top