Theo Hà Phương/Diễn đàn doanh nghiệp

Động lực tăng giá cổ phiếu ngân hàng đến từ đâu?

Động lực tăng giá cổ phiếu ngân hàng đến từ đâu?

Chứng khoán

Cổ phiếu ngân hàng đã có bước tăng mạnh khi NHNN công bố giao hết chỉ tiêu về tăng trưởng tín dụng năm 2024 cho các TCTD theo chỉ tiêu định hướng 15%.

Lên đầu trang
Top