Bài và ảnh: Mai Thắng

Gia đình Việt Nam: Điểm tựa vững bền của tình yêu thương và lòng nhân ái

Gia đình Việt Nam: Điểm tựa vững bền của tình yêu thương và lòng nhân ái

Nghiên cứu - Phản biện

Gia đình không chỉ là hình ảnh thu nhỏ của một xã hội, mà còn là nguồn cội của sức mạnh được nuôi dưỡng bởi những luân lý, lẽ sống và truyền thống văn hóa Việt Nam. Gia đình - nơi cất tiếng khóc chào đời, nuôi dưỡng tuổi ấu thơ, đồng thời là điểm tựa vững bền nhất của của tình yêu thương và lòng nhân ái.

Lên đầu trang
Top