tài sản công

Phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công do Nhà nước đầu tư, quản lý

Phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công do Nhà nước đầu tư, quản lý

Đấu giá - Đấu thầu

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024: Đề xuất miễn tiền thuê đất đối với đơn vị sử dụng tài sản công để kinh doanh, cho thuê

Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024: Đề xuất miễn tiền thuê đất đối với đơn vị sử dụng tài sản công để kinh doanh, cho thuê

Nghiên cứu - Phản biện

Quy định về lập và phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) về kinh doanh, cho thuê trực tiếp tài sản công thuộc các đơn vị SNCL tự chủ tài chính đang thực hiện theo Luật Quản lý sử dụng tài sản công năm 2017. Tuy nhiên, một số quy định chưa đồng bộ với Luật Đất đai 2013. Luật Đất đai (sửa đổi) đã bổ sung đối tượng này, nhưng vẫn cần Chính phủ quy định cụ thể mới có thể áp dụng.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công

Tin tức

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của pháp luật, trong đó bao gồm cả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Hà Nội lập đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng nhà, đất công

Hà Nội lập đoàn giám sát việc quản lý, sử dụng nhà, đất công

Tin tức

Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định số 08/QĐ-HĐND về việc tổ chức đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý đất công.

Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá công tác quản lý tài sản công

Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá công tác quản lý tài sản công

Tin tức

Tài sản công là cơ sở vật chất để các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước giao, đồng thời là nguồn lực tài chính có thể khai thác được để phục vụ phát triển KT.

Sử dụng sai mục đích đất, tài sản công: “Tảng băng chìm” thất thoát

Sử dụng sai mục đích đất, tài sản công: “Tảng băng chìm” thất thoát

Thời sự

Câu chuyện thời sự về việc 12 cựu quan chức đã nghỉ chế độ nhưng không trả lại nhà công vụ, bị Bộ Xây dựng phát công văn đòi nhiều lần chỉ là một phần nhỏ của tình trạng biến đất công thành đất tư.

Cần Thơ: Kiến nghị xử lý đơn vị, cá nhân buông lỏng quản lý đất công

Cần Thơ: Kiến nghị xử lý đơn vị, cá nhân buông lỏng quản lý đất công

Tin tức

Thanh tra thành phố Cần Thơ đề nghị rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời các đơn vị, cá nhân trong việc giao, cho thuê đất không qua đấu giá.

Nghiên cứu phản ánh "Nghị định thanh toán BT, chưa thực hiện đã thấy bất cập"

Nghiên cứu phản ánh "Nghị định thanh toán BT, chưa thực hiện đã thấy bất cập"

Thời sự

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung Thời báo Kinh tế Sài Gòn phản ánh qua bài viết: "Nghị định thanh toán BT, chưa thực hiện đã thấy bất cập".

Dự thảo về tăng cường sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các doanh nghiệp

Dự thảo về tăng cường sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các doanh nghiệp

Thời sự

Theo Bộ Tài chính, việc quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở nhà, đất của các doanh nghiệp còn thực sự chưa hiệu quả, đặc biệt là việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn liên doanh, liên kết, chuyển mục đích sử dụng đất…, cá biệt có những trường hợp sai phạm bị cơ quan chức năng xử lý.

Chính phủ chỉ đạo khẩn về dự án BT

Chính phủ chỉ đạo khẩn về dự án BT

Thời sự

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài chính tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, báo cáo Thủ tướng về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hợp đồng BT.

Lên đầu trang
Top