Aa

Tây Ninh: Bảo đảm cân đối đủ vốn thực hiện hoàn thành các dự án

Thứ Hai, 04/03/2024 - 11:19

Ngày 16/11/2021, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Tây Ninh: Bảo đảm cân đối đủ vốn thực hiện hoàn thành các dự án - Ảnh 1.

Du khách tham quan Khu Di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Theo quyết định, UBND tỉnh phân công, phân cấp cụ thể trách nhiệm của từng đơn vị trong việc phối hợp thực hiện đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị có ý kiến về quy định của ngành đối với các dự án đầu tư công và chịu trách nhiệm lĩnh vực quản lý liên quan đến dự án.

Đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện hoàn thành công tác chuẩn bị đề xuất chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm, đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, như: dự án đường Trường Chinh (đoạn từ ĐT.781 đến Đường 30.4); dự án xây dựng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam; dự án tu bổ Khu Di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam; dự án nâng cấp đường kết nối với cửa khẩu quốc tế Tân Nam (đoạn từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Nam đến ngã ba giao ĐT.788 và ĐT.783); dự án chỉnh trang đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ Cầu Quan đến đường Điện Biên Phủ); dự án nâng cấp, mở rộng đường 784C (Bàu Năng - Bàu Cóp).

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, tất cả các dự án đủ điều kiện bố trí vốn thực hiện theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư công đều được UBND tỉnh cân đối bố trí nguồn vốn theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Một số dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư (dự án xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân, cửa khẩu quốc tế Tân Nam) nhưng chưa được người có thẩm quyền phê duyệt dự án và chưa đủ điều kiện bố trí vốn thực hiện là do vướng thủ tục về đất đai, môi trường, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, phải chờ xử lý hoặc ý kiến thẩm định của các bộ, ngành trung ương. Sau khi các thủ tục này hoàn thành, UBND tỉnh sẽ phê duyệt dự án và bảo đảm cân đối đủ vốn thực hiện hoàn thành dự án.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top