Aa

Tây Ninh rà soát và tập trung tháo gỡ loạt dự án vướng mắc pháp lý

Khánh Hòa
Khánh Hòa khanhhoa.13590@gmail.com
Thứ Tư, 26/04/2023 - 06:30

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại các dự án trên địa bàn.

Mới đây, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Công văn số 1632/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 194/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện dự án các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tập trung quán triệt, khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả và theo đúng quy định các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nội dung thuộc thẩm quyền.

tây ninh
UBND tỉnh Tây chỉ đạo các sở ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai tại các dự án trên địa bàn

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh (đối với nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh) liên quan đến việc xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, khẩn trương rà soát, tổng hợp các dự án đang vướng mắc pháp lý liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xuất cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ; tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả định kỳ hàng quý, bắt đầu từ quý II năm 2023.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh (đối với nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh) liên quan đến việc khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đối với sở, ngành, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh ( đối với nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh) liên quan đến việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở lưu trú cho công nhân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, kịp thời, tích cực giải quyết đúng tiến độ, hiệu quả, bảo đảm chất lượng, an toàn và chống tiêu cực, tham nhũng đối với các vướng mắc, các kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top