Aa

Thái Nguyên sẽ có thêm 6 đô thị trong 5 năm tới

Chủ Nhật, 27/06/2021 - 10:56

Đó là một trong những nội dung điều chỉnh, bổ sung trong Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2035 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định ban hành.

Trong tương lai không xa, xã Điềm Thụy sẽ trở thành đô thị Điềm Thụy thuộc huyện Phú Bình.
Trong tương lai không xa, xã Điềm Thụy sẽ trở thành đô thị Điềm Thụy thuộc huyện Phú Bình.

Thái Nguyên có diện tích tự nhiên 3.526,64km2, dân số gần 1,3 triệu người. Trên địa bàn tỉnh hiện có 13 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại I, 2 đô thị loại III, 1 đô thị loại IV, 9 đô thị loại V. Theo đó, tỉnh có 3 đô thị cấp tỉnh là thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên; 9 đô thị cấp huyện gồm 5 thị trấn huyện lỵ và 4 thị trấn khác thuộc huyện.

Thời gian qua, Thái Nguyên đã tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển các đô thị. Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 36%; diện tích sàn nhà ở tại các đô thị bình quân đạt khoảng 28m2/người; tỷ lệ nhà kiên cố đạt 85%; tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị loại I đạt 16%, đô thị từ loại III đến loại IV đạt 11%... các đô thị của tỉnh đã đảm nhiệm được vai trò là hạt nhân phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng với các đặc trưng rõ rệt.

Nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phù hợp với quy hoạch tỉnh, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế- xã hội trong giai đoạn tiếp theo; đồng thời là cơ sở pháp lý cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương của tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đô thị và nông thôn, kết cấu hạ tầng đảm bảo liên kết, thống nhất với quy hoạch tỉnh, các quy hoạch ngành… Ngày 10/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ký Quyết định số 1869/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2035.

Theo đó, đối tượng điều chỉnh, bổ sung là: Thị xã Phổ Yên; các huyện: Phú Bình, Đại Từ; các thị trấn trung tâm các huyện: Phú Bình, Đồng Hỷ, Phú Lương, Định Hóa; thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai; xã La Hiên, huyện Võ Nhai; xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ.

Cụ thể: Thái Nguyên điều chỉnh loại đô thị cho các đô thị trên địa tỉnh tại thời điểm hiện tại để đảm bảo phù hợp với số liệu đánh giá hiện trạng năm 2021; điều chỉnh kế hoạch nâng loại đô thị từ loại V lên loại IV của thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai từ năm 2035 về năm 2025; Điều chỉnh tách đô thị La Hiên - Quang Sơn thành hai đô thị loại V trực thuộc huyện là đô thị La Hiên, huyện Võ Nhai và đô thị Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ để phù hợp với Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Điều chỉnh kế hoạch nâng loại đô thị của thị xã Phổ Yên từ đô thị loại III lên loại II trong giai đoạn 2021 - 2025 làm cơ sở thành lập thành phố Phổ Yên trực thuộc tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên sẽ bổ sung các đô thị Đại Từ và đô thị Phú Bình vào hệ thống đô thị của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 để hình thành thị xã Đại Từ và thị xã Phú Bình.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thái Nguyên xác định: Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó dành nguồn lực đầu tư cho khu vực phía Nam tỉnh; đầu tư phát triển các đô thị đã xác định trong danh mục, đặc biệt là các đô thị có vai trò hạt nhân cấp vùng để thúc đẩy phát triển đô thị ở uy mô lớn, phát triển kết nối du lịch, dịch vụ; từng bước đầu tư xây dựng để hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại IV còn thiếu cho 2 đô thị Đại Từ và Phú Bình để hình thành thị xã trong giai đoạn kế tiếp…

Với mục tiêu đạt tỷ lệ đô thị hóa 40,5%, sau điều chỉnh, tổng số đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ là 19 đô thị, trong đó: 1 đô thị loại I, 2 đô thị loại II, 6 đô thị loại IV và 10 đô thị loại 5.

Như vậy, ngoài 13 đô thị hiện hữu, đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu sẽ có thêm 6 đô thị mới gồm: Đô thị Yên Lãng, đô thị Cù Vân (huyện Đại Từ), đô thị Trung Hội (huyện Định Hóa), đô thị La Hiên (huyện Võ Nhai), đô thị Quang Sơn (huyện Đồng Hỷ) và đô thị Điềm Thụy (huyện Phú Bình).

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top