Reatimes.vn

Thanh Hóa: Tham mưu sai dự án Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã

Thanh Hóa: Tham mưu sai dự án Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã

06:09, 05/07/2022

Cơ quan có thẩm quyền tỉnh Thanh Hóa chỉ ra hàng loạt vi phạm trong công tác tham mưu chấp thuận chủ trương của Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại dự án Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã.
06:09, 05/07/2022

Theo tìm hiểu của phóng viên (PV), ngày 22/7/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2379/QĐ-UBND về việc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Trung tâm Thành phố Thanh Hóa (bao gồm dự án Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã).

Tiếp đến, ngày 19/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2578/QĐ- UBND về việc bổ sung dự án Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã vào “Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2017” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cũng tại văn bản này, Sở Xây dựng được UBND tỉnh giao làm bên mời thầu “Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa”.

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh có Tờ trình số 87/TTr-UBND trình HĐND tỉnh thông qua “danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019” trong đó có dự án Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã. Sau đó, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 279/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất đợt 1 năm 2020 (trong đó có dự án Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã với diện tích thực hiện dự án là 48ha) vào ngày 16/6/2020.

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ, tại thời điểm năm 2017, khi chưa được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, chưa được HĐND tỉnh phê duyệt danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt “Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2017” đối với dự án Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã.

Việc phê duyệt này là không đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ: “1. Lập và phê duyệt danh mục dự án: a) Căn cứ lập danh mục dự án: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch sử dụng đất hàng năm, danh mục dự án cần thu hồi đất đã được phê duyệt; Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nếu có”.

Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã
Phối cảnh dự án Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã, Phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa

Được biết, tại thời điểm UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2017, dự án Khu đô thị mới dọc đại lộ Nam sông Mã chưa có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm, cũng không có trong danh mục dự án cần thu hồi đất đã được phê duyệt. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cho biết, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nên Sở đã tham mưu và đề xuất dự án trên vào danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Mặc dù được bổ sung về sau, nhưng sau đó dự án lại được phê duyệt một cách “nhanh chóng”, “vượt mặt” cả HĐND tỉnh để bổ sung vào danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2017 dẫn tới việc UBND tỉnh Thanh Hóa phải đưa dự án này vào diện thanh tra.

Không những Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh “vượt mặt” HĐND tỉnh Thanh Hóa mà Sở Xây dựng cũng góp phần tham mưu “không đúng” trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã.

Ngày 13/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã ký và ban hành văn bản số 2516/UBND-THKH về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã tại phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa với tổng mức đầu tư khoảng 721,67 tỷ đồng (trong đó, chỉ có chi phí đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng xã hội; không có chi phí xây dựng nhà ở và các công trình dịch vụ, thương mại).

Với việc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2516/UBND-THKH ngày 13/3/2017 về việc “chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã” tại phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa khi chưa xác định chi phí đầu tư các công trình kiến trúc nhà ở và công trình dịch vụ thương mại trong tổng mức đầu tư là chưa đúng theo quy định tại khoản 6 Điều 30 Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ.

Từ việc tham mưu sai của Sở Xây dựng, ngày 4/1/2018, Chủ tịch UBND tỉnh phải ban hành văn bản số 123/UBND-THKH để điều chỉnh lại chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã. Trong đó, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ khoảng 721,67 tỷ đồng lên khoảng 4.353,653 tỷ đồng. Một con số chênh lệch quá lớn nếu không có sự phát hiện và điều chỉnh kịp thời!

Tại thời điểm cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vào cuộc, dự án vẫn chưa được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa của cấp có thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Luật đất đai 2013 “1. Điều kiện giao đất, cho thuê đất,cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư: a) Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10ha đất trồng lúa trở lên; từ 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;…” .

Ngay từ giai đoạn “trứng nước” dự án Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã đã vướng nhiều bùng nhùng trong công tác tham mưu của các Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Liệu rằng trong quá trình triển khai, các cơ quan ban ngành và nhà đầu tư có làm đúng theo quy định pháp luật hay không? Việc phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2000 một đằng, triển khai quy hoạch 1/500 một kiểu có tuân thủ theo pháp luật đất đai hay không? Trách nhiệm của Lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn này như thế nào?

Dự án ban đầu có quy mô 48ha gồm 1.300 căn hộ chung cư cao cấp, 77 biệt thự, 165 nhà vườn và các công trình hạ tầng khác. Tổng vốn đầu tư dự án 721 tỷ đồng.

Tháng 6/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư. Theo đó, liên danh CTCP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung - CTCP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam - CTCP Xây dựng Phát triển Hòa Bình là nhà đầu tư duy nhất trúng vòng sơ tuyển.

Đến tháng 10 cùng năm, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án này. Theo đó, liên danh trên là nhà đầu tư trúng thầu thực hiện dự án với tổng chi phí khoảng 4.193 tỷ đồng.

Tháng 5/2019, tỉnh Thanh Hóa đã giao liên danh trên lập quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã. Tổng diện tích khu đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 48ha, dân số dự kiến khoảng 7.000 - 9.000 người. 

Tháng 9/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chính thức phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị dọc Đại lộ Nam Sông Mã, phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa. Dự án có tổng diện tích khoảng 48ha, quy mô dân số khoảng 8.000 người.

Theo quy hoạch, dự án sẽ bao gồm các công trình khu dân cư, thương mại dịch vụ, khu tái định cư, nhà ở xã hội, công trình hành chính, trường học, các công trình công cộng, công viên, cây xanh, hồ nước...

Các khu biệt thự liền kề được bố trí xen kẽ, xung quanh có kênh nhân tạo, ở giữa có cây xanh và hồ nước, chiều cao không quá ba tầng. Khu ở liền kề được bố trí bám các tuyến đường giao thông khu vực. Khu vực tái định cư được bố trí ở phía nam của khu đô thị. Khu nhà ở xã hội sẽ bao gồm 3 tòa nhà cao 9 - 25 tầng, xung quanh dự kiến có các bãi đỗ xe, các khu ở và khu thương mại dịch vụ.

Reatimes sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc ở bài tiếp theo.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP