Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Thanh Hóa- Nghệ An quyết tâm xử lý tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo”

Thanh Hóa- Nghệ An quyết tâm xử lý tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo”

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 4358 của Văn phòng Chính phủ về việc khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo” các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An đã có những chỉ đạo cụ thể để xử tình trạng trên.
15:35, 08/08/2022

Ngày13/7/2022 Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 4358/VPCP-CN do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký chỉ đạo về việc khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo”.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi các Sở, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan đến tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu: Rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn và theo  nhiệm vụ, chức năng quản lý để kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi (báo cáo UBND tỉnh nếu vượt thẩm quyền). Trường hợp cần thiết điều chỉnh quy hoạch thì xác định loại hình điều chỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Quyết tâm xử lý tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo”
Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Toàn Tích Thiện tại phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn treo hơn 25 năm khiến hàng trăm hộ dân vùng dự án lâm vào cảnh sống dở chết dở, hàng chục nhà cửa dột nát không được xây mới, sửa chữa,...Thế nhưng, sau hàng chục năm "hành dân" thì dự án này đến nay vẫn không thể bị thu hồi (ảnh VH).

Đối với các dự án đầu tư đã được UBND cấp huyện chấp thuận đầu tư, có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”.

Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch được duyệt và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định. Lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, trong đó có lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng đô thị. Thực hiện nghiêm Kế hoạch triển khai lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 tại Quyết định số 105/KH-UBND ngày 12/4/2022.

Xây dựng chương trình đô thị, khu vực phát triển đô thị và kiểm soát chặt chẽ tốc độ, chất lượng phát triển đô thị. Kịp thời xử lý các vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện nghiêm việc báo cáo theo yêu cầu và chấp hành việc giám sát của người dân, cơ quan dân cử, của Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp theo nhiệm vụ, chức năng quản lý thực hiện: Rà soát các dự án đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư, có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ, và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”. Tham mưu việc thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, trong đó có lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng đô thị.

Giao Sở Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp xác định các loại hình điều chỉnh quy hoạch (quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị), việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan đảm bảo theo quy định.

Được biết, trong số 650 dự án triển khai từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 164 dự án chậm tiến độ quá 24 tháng. Đặc biệt, có những dự án chậm hơn 10 năm. Đến nay, UBND tỉnh mới ban hành quyết định thu hồi đất 21 dự án vi phạm quy định pháp luật.

Liên quan đến các dự án chậm tiến độ trên địa bàn, tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 7 vừa qua, trả lời ý kiến của đại biểu và cử tri trong tỉnh đang quan tâm về hàng loạt các dự án chậm tiến độ kéo dài, chưa xử lý dứt điểm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang khẳng định: “Tỉnh cương quyết thu hồi đất các dự án đã gia hạn nhiều lần vẫn không thực hiện”.

Quyết tâm xử lý tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo”
UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn đồng ý chủ trương thu hồi diện tích 41,53ha thuộc Giai đoạn 2 của Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò (ảnh BNA).

Còn tại tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh này vừa có Công văn số 5878/UBND-CN đồng ý chủ trương thu hồi diện tích 41,53ha thuộc Giai đoạn 2 của Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò.

Lý do thu hồi là bởi dự án chậm tiến độ, vi phạm điểm i, khoản 1, Điều 64, Luật đất đai năm 2013, Luật Đầu tư như đề nghị của Sở TN&MT. UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, dự thảo quyết định UBND tỉnh thu hồi Giai đoạn 2 của dự án, thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/8/2022.

Nội dung công văn cũng giao các sở: TN&MT, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính theo chức năng nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh thủ tục xử lý đất đai, tài sản và các vấn đề khác có liên quan đúng quy định hiện hành.

Được biết, Báo cáo trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An, đoàn giám sát của HĐND tỉnh về các dự án treo, dự án chậm tiến độ, dự án sử dụng đất sai mục đích đã đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh triển khai thực hiện 6 nhóm nội dung; trong đó cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xử lý, kiên quyết thu hồi đất những dự án treo, chậm tiến độ qua nhiều năm đã được gia hạn, những dự án vi phạm pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai…

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết, từ năm 2012 đến nay, các đoàn liên ngành do UBND tỉnh thành lập đã tiến hành 674 lượt kiểm tra đối với 498 dự án. Trong đó đã chấm dứt hoạt động, thu hồi đất và hủy bỏ các văn bản pháp lý đối với 142 dự án; gia hạn tiến độ 199 dự án; cho phép tiếp tục thực hiện 56 dự án; xử lý khác đối với 101 dự án. Lũy kế đến thời điểm hiện nay đã chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 225 dự án với tổng diện tích quy hoạch là 120.821ha.

Như vậy, việc tháo gỡ nút nghẽn của dự án “treo”, dự án chậm tiến độ phải cần được chính quyền các cấp tiến hành khẩn trương để tránh gây lãng phí, gây nợ đọng về thuế và góp phần tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, tránh gây bức xúc trong nhân dân./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP