Aa

Thanh Hóa: Phối hợp công tác truyền thông giữa Sở Thông tin và Truyền thông với doanh nghiệp

Viết Huy
Viết Huy hoanghuy1089@gmail.com
Thứ Hai, 26/09/2022 - 11:49

Ngày 24/09, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá đã ký kết chương trình phối hợp công tác truyền thông vì sự phát triển của doanh nghiệp và sự phát triển chung của tỉnh.

Theo đó, chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá nhằm thống nhất nội dung phối hợp hoạt động trong công tác thông tin, tuyên truyền vận động doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cung cấp các thông tin, văn bản, tài liệu về định hướng, chỉ đạo và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tình hình hoạt động và phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và thực hiện các chính sách liên quan đến doanh nghiệp.

Góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời, phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, về đẩy mạnh thu hút đầu tư, phấn đấu đến năm 2030 đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước, góp phần  đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước theo Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

giam doc so tttt thanh hoa
Ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: LT)

Mặt khác, cũng nhằm phối hợp thực hiện công tác thông tin và truyền thông, định hướng, chỉ đạo thông tin tuyên truyền về hoạt động của Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh theo quy định của pháp luật, đảm bảo nội dung thông tin toàn diện, chính thống, tạo sự đồng thuận dư luận xã hội, vì sự phát triển của doanh nghiệp và sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

Về nội dung phối hợp, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh các nội dung như cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính của Trung ương và Tỉnh có liên quan đến các cơ chế, chính sách về phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất kinh doanh; phối hợp trong tham mưu đề xuất với Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Thông tin cho Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh nội dung kế hoạch và triển khai chương trình chuyển đổi số, quản trị doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp mới trên địa bàn tỉnh...

Hỗ trợ nội dung và giảng viên cho các lớp tập huấn doanh nghiệp với báo chí về hướng dẫn quảng bá doanh nghiệp, về kỹ năng tiếp và làm việc với báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo quy định của pháp luật.

Thông tin về kết quả thực hiện các quy định của Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa; các Nghị định về hỗ trợ doanh nghiệp; cung cấp các thông tin tuyên truyền và đặt baner nhân kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam - 13/10” hàng năm trên trang thông tin điện tử và các nền tảng kỹ thuật mới của Sở Thông tin và Truyền thông quản lý.

Phối hợp với Hiệp hội tổ chức các đoàn phóng viên báo chí đi tác nghiệp thực tế tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh…

Về phía Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các nội dung như phối hợp cung cấp nội dung thông tin, tuyên truyền về phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Cung cấp báo cáo về tình hình hoạt động của Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh để Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp cho các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để cung cấp nội dung cho các cơ quan báo chí nhằm tuyên truyền và phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp và nhà đầu tư liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kịp thời, đúng thẩm quyền trong thông tin giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.../.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top