Aa

Thanh Hóa: Quảng Xương đón bằng đạt chuẩn nông thôn mới

Chủ Nhật, 18/08/2019 - 06:07

Chiều 17/8, tại Quảng Xương (Thanh Hóa), Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao Bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương đọc báo cáo tại buổi lễ.

Trong những năm qua, huyện Quảng Xương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM có hiệu quả bằng nhiều giải pháp, đặc biệt là phát triển kinh tế trên địa bàn. Huyện đã phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Năm 2018, giá trị sản phẩm thu được bình quân 1 ha đất trồng trọt đạt 104 triệu đồng; 1ha đất nuôi trồng thủy sản đạt 220 triệu đồng. 

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, giải quyết việc làm cho hơn 6.000 lao động. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân từ năm 2011 đến năm 2018 đạt 14,3%, tăng 2,5% so với giai đoạn 2005-2010. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,3 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 3 lần. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,8% năm 2010 xuống còn 3,25% năm 2018. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, huyện có điều kiện huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn. 

Huyện Quảng Xương là huyện thứ 2 của tỉnh Thanh Hóa được công nhận huyện nông thôn mới.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong những năm qua luôn được giữ vững và duy trì ổn định.

Với những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng NTM, ngày 10/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn NTM năm 2018. Phát huy kết quả đạt được, huyện Quảng Xương phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 50 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo theo tiêu chí NTM; đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 130 triệu đồng/người/năm.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao Bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn NTM năm 2018 và trao tặng Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân huyện Quảng Xương bức tranh Bác Hồ kéo lưới cùng ngư dân Sầm Sơn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn NTM năm 2018.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nêu rõ: Thanh Hóa là tỉnh có số đơn vị hành chính cấp xã nhiều nhất cả nước, với 573 xã thuộc đối tượng xây dựng NTM. Năm 2010, năm đầu tiên triển khai Chương trình xây dựng NTM, bình quân toàn tỉnh chỉ đạt 4,7 tiêu chí/xã. Song, được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương; cùng với quyết tâm chính trị của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Chương trình xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa đã đạt được kết quả quan trọng, thực sự trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa trong toàn tỉnh. Đến nay, đã có 2 huyện, 312 xã và 799 thôn, bản đạt chuẩn NTM; số xã đạt chuẩn NTM đã vượt mục tiêu 50% đến năm 2020 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra; bình quân toàn tỉnh đạt 16,54 tiêu chí/xã, tăng 11,84 tiêu chí so với năm 2010. 

Kết quả xây dựng NTM đã góp phần quan trọng tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2016-2018, tăng trưởng kinh tế của tỉnh theo GRDP đạt 11%; năm 2018 đạt 15,16% và 6 tháng đầu năm 2019 đạt 22,18%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh đều có chuyển biến tiến bộ.

Sau gần 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Quảng Xương là một trong những huyện dẫn đầu toàn tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM. Xã Quảng Hợp là một trong mười xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM (năm 2013). Đến nay, huyện Quảng Xương đã có 29/29 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 558 ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, với 100% số xã đạt chuẩn NTM và 9 tiêu chí cấp huyện đạt chuẩn. Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Xương.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Xương đã đạt được trong thời gian qua. 

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII đã xác định Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM là một trong 5 Chương trình trọng tâm của tỉnh; đây là nhiệm vụ to lớn, hết sức nặng nề, cần sự quyết tâm, nỗ lực mạnh mẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM huyện Quảng Xương tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM theo các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ mục tiêu, tiến độ thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao và xây dựng xã, huyện NTM kiểu mẫu. 

Lấy phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của người dân là mục tiêu phấn đấu. Tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xã NTM gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, nông thôn bảo đảm phù hợp với quy hoạch vùng huyện và quy hoạch tỉnh. Triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhiều hơn nữa doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tập trung chỉ đạo lựa chọn những sản phẩm truyền thống, có thương hiệu, có sức cạnh tranh cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai theo Chương trình OCOP của địa phương. 

Tiếp tục tổ chức khai thác có hiệu quả các công trình đã đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, tạo chuyển biến hơn nữa nhóm các tiêu chí văn hóa - xã hội - môi trường, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân nông thôn. Đi đôi với lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, huyện cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phấn đấu có nhiều gia đình, thôn, xã, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu và huyện sớm đạt tiêu chí kiểu mẫu, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top