Aa

Thanh Hóa tăng cường quản lý đất đai và công tác lập quy hoạch đô thị

Viết Huy
Viết Huy hoanghuy1089@gmail.com
Thứ Năm, 12/05/2022 - 06:07

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đất đai, xử lý các dự án, công trình sử dụng đất có vi phạm pháp luật và công tác lập quy hoạch.

Tăng cường quản lý đất đai, xử lý các công trình vi phạm về đất đai

Tính đến tháng 11/2021, trên địa bàn Thanh Hóa có 4 dự án, công trình vi phạm Luật Đất đai với tổng diện tích đất 236,90ha còn vướng mắc; có 109 dự án, công trình với tổng diện tích đất 278,95ha không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, gây lãng phí đất đai; có 2 dự án, công trình với tổng diện tích đất 36,26ha có kết luận thanh tra, kiểm tra đến nay còn vướng mắc, khó khăn chưa được giải quyết để đưa đất vào sử dụng.

Nhằm xử lý những vấn đề trên, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục xử lý vi phạm đối với các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; lập hồ sơ xử lý nghiêm theo thẩm quyền và theo quy định đối với các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, vi phạm hành lang đê điều, xây dựng sai mặt bằng quy hoạch…

Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý đất đai và  lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng
Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý đất đai và lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Ảnh Viết Huy

Tiếp tục rà soát, báo cáo cụ thể danh sách các doanh nghiệp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, xây dựng hoặc không đầu tư xây dựng các công trình của dự án; gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để xây dựng kế hoạch và thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Giao các Sở thực hiện chặt chẽ hơn việc tham mưu chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư; cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; chấm dứt hiệu lực văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư…

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, kiểm tra hồ sơ, thủ tục pháp lý thực hiện việc đầu tư xây dựng của các dự án để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng.

Tổ chức thanh tra toàn diện đối với các dự án vi phạm có quy mô lớn, có tính chất phức tạp, nhạy cảm; kết luận rõ sai phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra đối với các dự án sử dụng đất có vi phạm, xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong năm 2022 tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm.

Kiên quyết tham mưu trình UBND tỉnh thu hồi đất đối với các dự án có vi phạm, đủ điều kiện thu hồi theo quy định tại Điều 64 Luật Đất đai năm 2013; chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, thực hiện kịp thời việc ký hợp đồng thuê đất, bàn giao đất trên thực địa, tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; tham mưu tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ nhưng được UBND tỉnh chấp thuận cho mở rộng, các dự án chưa được bàn giao đất trên thực địa.

Trường hợp cần thiết báo cáo xin hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với các dự án chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án theo quy định.

Xác định rõ các hành vi vi phạm pháp luật đối với tổ chức, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh công khai các tổ chức trên Cổng thông tin điện tử theo quy định của Chính phủ tại một số điều của Luật đất đai năm 2013; gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp đủ điều kiện; cung cấp thông tin để công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý đất đai.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quy định về xác định dự án chậm tiến độ đầu tư, việc gia hạn tiến độ thực hiện dự án, thu hồi đất do chậm tiến độ quy định tại Điều 64 Luật Đất đai và các quy định về xác định khoản tiền phải nộp bổ sung đối với các dự án chậm tiến độ đầu tư.

Tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác lập quy hoạch, căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng.

Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý đất đai và  lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng
UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Ảnh Viết Huy

Cụ thể, về việc tiếp nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch, thực hiện nghiêm các quy định về tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng theo đúng quy định pháp luật. Việc sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch, quy hoạch đô thị, xây dựng; pháp luật về Ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan.

Việc triển khai lập đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng được các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về trách nhiệm, thẩm quyền và trình tự, thủ tục tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị.

Việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch là tự nguyện, không điều kiện, không vì lợi ích của nhà tài trợ mà làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội cũng như tính minh bạch trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và không gắn với việc lựa chọn nhà đầu tư.

Lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt phải tuân thủ theo quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh bất động sản, đất đai và pháp luật khác có liên quan; không để lợi dụng trục lợi, lợi ích nhóm... đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng.

Về trình tự, thủ tục thực hiện tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu kế hoạch vốn lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc trách nhiệm UBND tỉnh tổ chức lập; vốn UBND tỉnh hỗ trợ UBND cấp huyện lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng (nếu có).

UBND cấp huyện tổ chức lập kế hoạch vốn lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc trách nhiệm lập quy hoạch của UBND cấp huyện, UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn)...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top