Aa

Thanh Hóa thành lập Tổ công tác rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp

Viết Huy
Viết Huy hoanghuy1089@gmail.com
Thứ Hai, 25/07/2022 - 16:19

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định về việc thành lập Tổ công tác rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn do Phó chủ tịch tỉnh Lê Đức Giang làm tổ trưởng.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã ban hành Quyết định số 2019/QĐ- UBND, thành lập Tổ công tác rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn do Phó chủ tịch tỉnh Lê Đức Giang làm tổ trưởng, các ông Nguyễn Thành Luân, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Lưu Trọng Quang, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường, ông Bùi Tuấn Tự, Phó trưởng Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp làm tổ phó.

Ngoài ra, tổ công tác còn có 4 phó giám đốc các sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Tư Pháp, Thanh tra tỉnh làm thành viên.

Thanh Hóa thành lập Tổ công tác rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp
Phó chủ tịch tỉnh Lê Đức Giang được UBND tỉnh Thanh Hóa được phân công làm tổ trưởng Tổ công tác rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn (ảnh MH).

Tổ công tác chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng phân công.

Trong quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ nhiệm vụ của tổ công tác là tổ chức rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện. Trên cơ sở kết quả rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vấn đề cụ thể của từng dự án, nhất là chấm dứt hoạt động, thu hồi các dự án vi phạm quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng,…nếu đủ điều kiện.

Cụ thể:

Giao ông Nguyễn Thành Luân, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát các dự án đầu tư trực tiếp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (theo quy định của Luật Đầu tư) nhưng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nằm ngoài khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; tham mưu cho UBND tỉnh chấm dứt hoạt động các dự án vi phạm quy định pháp luật về đầu tư (nếu đủ điều kiện).

Ông Bùi Tuấn Tự, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát các dự án đầu tư trực tiếp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (theo quy định của Luật Đầu tư) nhưng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; tham mưu cho UBND tỉnh chấm dứt hoạt động các dự án vi phạm quy định pháp luật về đầu tư (nếu đủ điều kiện).

Ông Lưu Trọng Quang, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các dự án đầu tư trực tiếp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh chấm dứt hoạt động các dự án vi phạm quy định pháp luật về đầu tư (nếu đủ điều kiện).

Đồng thời giao nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác phối hợp chặt chẽ với các Tổ phó trong quá trình rà soát tiến độ, làm rõ các hành vi vi phạm quy định của pháp luật của các dự án (nếu có), đánh giá kỹ điều kiện chấm dứt hoạt động/ thu hồi đất đối với từng dự án cụ thể.

Thanh Hóa thành lập Tổ công tác rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp
Dự án "treo" gần 30 năm nhưng không bị tỉnh Thanh Hóa thu hồi, xử lý gây bức xúc dư luận, được cử tri đặc biệt quan tâm trong kỳ họp lần này đó là dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Toàn Tích Thiện tại phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn (ảnh Viết Huy).

Ngoài ra, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách  nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin về tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn phụ trách của mình, đảm bảo thời hạn theo yêu cầu của Tổ công tác.

Đồng thời, giao Tổ công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các hội nghị, buổi làm việc của chủ tịch UBND tỉnh với các nhà đầu tư theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với từng dự án cụ thể.

Vấn đề về thu hồi dự án đầu tư do chậm tiến độ, việc lựa chọn, chấp thuận chủ trương chủ đầu tư không đúng quy định và đề xuất thu hồi dự án do vi phạm,... được đại biểu đặc biệt quan tâm trong ngày làm việc thứ 2, Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 mới đây.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực (ngày 1/7/2014) đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.617 dự án được giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích là 7.863,82ha. Trong đó: 1.195 dự án được cho thuê đất, với diện tích 3.601,37ha; 105 dự án được giao đất có thu tiền sử dụng đất, diện tích 823,69ha; 317 dự án được giao đất không thu tiền sử dụng đất, diện tích 3.438,76ha.

Kết quả, có 1.102 dự án (khoảng 68,15%) đã hoàn thành đầu tư, đảm bảo tiến độ, đưa đất vào sử dụng đúng mục đích; 208 dự án (chiếm 12,86%) đang thực hiện đầu tư đảm bảo tiến độ; 247 dự án (chiếm 15,28%) thực hiện đầu tư chậm tiến độ, nhưng chưa quá 24 tháng, chưa vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013.

Qua thanh tra, kiểm tra đối với 654 lượt dự án (trong đó, có 197 dự án được giao đất, cho thuê đất trong giai đoạn từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay, chiếm 12,18 % tổng số dự án được giao đất, cho thuê đất trong giai đoạn) đã phát hiện 164 dự án chậm tiến độ quá 24 tháng, vi phạm điểm i khoản 1 Điều 64, Luật Đất đai năm 2013, (trong đó, có 60 dự án được giao đất, thuê đất từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay).

Đến nay, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định thu hồi đất 21 dự án, với tổng diện tích 89,88ha; gia hạn tiến độ sử dụng đất 88 dự án, yêu cầu chủ đầu tư phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian được gia hạn (24 tháng); chỉ đạo các ngành tiếp tục xem xét, tham mưu xử lý theo quy định đối với 46 dự án; có 9 dự án, chủ đầu tư đã khắc phục xong vi phạm.

Như đã thông tin, kết luận tại phiên chất vấn, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu phải sớm thu hồi các dự án được tỉnh giao đất nhưng qua nhiều năm nhà đầu tư không triển khai.

Các địa phương rà soát lại tiến độ thực hiện các dự án đã được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh, gồm các dự án được giao đất, cho thuê đất trước và sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực.

Thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc thu hồi đất, các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng vi phạm pháp luật về đất đai.

Cần lựa chọn được nhà đầu tư bảo đảm năng lực tài chính, có khả năng triển khai dự án và quyết tâm thực hiện dự án... Không chấp nhận nhà đầu tư không bảo đảm nguồn vốn và năng lực hoàn thành đầu tư dự án, có dấu hiệu đầu cơ, găm giữ đất để chuyển nhượng kiếm lời bất hợp pháp, không có ý định đầu tư.

Ông Đỗ Trọng Hưng cũng yêu cầu xử lý đối với các trường hợp chậm tiến độ sử dụng đất, không để tái diễn tình trạng không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ kéo dài mà không được phát hiện, xử lý kịp thời; đồng thời thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi việc quản lý, sử dụng đất đầu tư các dự án./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top