Aa

Thống nhất quản lý Nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng

Linh Chi
Linh Chi hoanguyen1304@gmail.com
Thứ Năm, 18/02/2021 - 10:30

Tại Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ban hành mới đây, Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên phạm vi cả nước.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP và Nghị định số 95/2019/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng. Theo đó, Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng được lập làm căn cứ để quản lý, điều hành phát triển vật liệu xây dựng đảm bảo hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, là căn cứ để xây dựng các nội dung liên quan đến phát triển vật liệu xây dựng trong quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, là căn cứ để lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng…

Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng do Thủ tướng Chính phủ quyết định, Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức lập chiến lược phát triển vật liệu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, kinh phí lập từ nguồn ngân sách.

Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ, đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường. Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình hạn chế, xóa bỏ các cơ sở sản xuất lạc hậu, tiêu hao nhiều nguyên liệu, tiêu tốn nhiều năng lượng và gây ô nhiễm môi trường.

Thống nhất quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng
Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng có hiệu lực từ ngày 9/2/2021.

Việc triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan. Lấy ý kiến Bộ Xây dựng đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án nhóm A, dự án sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới, dự án có công trình cấp đặc biệt, công trình cấp I, hoặc dự án nằm trên địa bàn 2 tỉnh trở lên.

Sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng khi sử dụng phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tuân thủ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật nếu có.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Các bộ, ngành khác theo chức năng nhiệm vụ được phân công, phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện quản lý Nhà nước về các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Các dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày 09/02/2021 thì không phải lấy ý kiến của cơ quan quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 09/2021/NĐ-CP. Các dự án chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư thì thực hiện theo quy định của Nghị định 09/2021/NĐ-CP.

Nghị định số 09/2021/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 09/02/2021.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top