Aa

Thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù với thành phố Hà Nội

Thứ Sáu, 19/06/2020 - 14:15

Nghị quyết về thí điểm cơ chế đặc thù với Hà Nội cho phép Thành phố quyết định áp dụng một số khoản thu phí phù hợp với đặc điểm của địa phương, hiệu lực thi hành từ ngày 15/8 và trong 5 năm.

Quang cảnh một phiên họp của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sáng ngày 19/6, Quốc hội chính thức nhấn nút thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Theo đó, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ quyết định áp dụng một số khoản thu phí phù hợp với đặc điểm của thành phố, bao gồm các loại phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí và có thể điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí, trừ các loại phí thuộc nguồn thu của ngân sách sách trung ương hưởng 100%.

Nghị định cho phép ngân sách thành phố Hà Nội được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu phí để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và chi sự nghiệp kinh tế, khoa học-công nghệ, giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Hà Nội và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách thành phố.

Ngoài ra, ngân sách thành phố Hà Nội cũng được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và được hưởng toàn bộ số thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân Thành phố làm đại diện chủ sở hữu vốn Nhà để bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của thành phố Hà Nội.

Về quản lý chi ngân sách Nhà nước, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết định dự toán, phân bổ ngân sách Thành phố bảo đảm phù hợp với các định hướng cơ cấu lại ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực quan trọng theo quy định của Quốc hội và Chính phủ. Ngoài ra, ngân sách cấp thành phố cũng có thể sử dụng hỗ trợ các địa phương khác trong nước, cho phép các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn của thành phố Hà Nội trong việc phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Tại Nghị định, mức dư nợ vay của ngân sách thành phố Hà Nội quy định không vượt quá 90% số thu ngân sách thành phố Hà Nội được hưởng theo phân cấp. Thu ngân sách thành phố Hà Nội được xác định trên cơ sở dự toán thu ngân sách thành phố Hà Nội được Quốc hội quyết định của năm dự toán. Tổng mức vay và bội chi ngân sách thành phố Hà Nội hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Theo đó, Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2020 và được thực hiện trong 5 năm./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top