Aa

Thu ngân sách Nhà nước đạt gần 1,6 triệu tỷ đồng, vượt 16% dự toán

Thứ Năm, 06/01/2022 - 14:35

Tỷ lệ động viên vào ngân sách Nhà nước đạt 18,6% GDP (vượt mục tiêu 15,5% GDP), trong đó thu ngân sách Trung ương ước đạt 107% dự toán và thu ngân sách địa phương ước đạt 128% dự toán.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước trong năm 2021 ước đạt gần 1,6 triệu tỷ đồng, bằng 116% dự toán (vượt 220.000 tỷ đồng) và tăng 3,7% so với thực hiện năm 2020, trong đó chủ yếu tăng thu từ dầu thô, hoạt động xuất nhập khẩu, tiền sử dụng đất, thuế và phí nội địa từ hoạt động sản xuất - kinh doanh. 

Theo đó, tỷ lệ động viên vào ngân sách Nhà nước đạt 18,6% GDP (vượt mục tiêu 15,5% GDP), ctrong đó thu ngân sách Trung ương ước đạt 107% dự toán và thu ngân sách địa phương ước đạt 128% dự toán.

Năm 2021, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả ứng phó với dịch Covid-19, hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân, đảm bảo an sinh xã hội. 

Kết quả thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất ban hành trong năm 2021 khoảng 119.400 tỷ đồng để hỗ trợ gần 120.000 doanh nghiệp và 20.000 hộ, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh. 

Tính cả số miễn, giảm theo các chính sách ban hành năm 2020 và tiếp tục được thực hiện trong năm 2021 là 16.800 tỷ đồng và hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp 38.000 tỷ đồng, thì tổng số tiền đã thực hiện miễn, giảm, giãn, hỗ trợ trong năm khoảng 174.200 tỷ đồng.

Về chi ngân sách Nhà nước, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Tài chính đã đề xuất cấp có thẩm quyền nhiều chế độ, chính sách chi ngân sách Nhà nước cho phòng, chống dịch Covid-19. Nhờ chủ động trong điều hành, các nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước năm 2021 đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra và đạt gần 1,9 triệu tỷ đồng, bằng 111% dự toán. 

Trong đó, ngân sách Nhà nước đã chi 74.000 tỷ đồng cho phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, xuất cấp 141.970 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 ở 33 địa phương. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển chậm hơn năm 2020, đến hết 31/12/2021 đạt gần 75% dự toán Quốc hội quyết định, đạt 77% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (năm 2020 đạt 83%).

Về cân đối ngân sách Trung ương và địa phương được đảm bảo, ước tính bội chi ngân sách Nhà nước năm 2021 dưới 4% GDP.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước. Lũy kế (đến ngày 31/12/2021) đã thực hiện phát hành được 318.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 14 năm, lãi suất bình quân 2,3%/năm./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top