Aa

Thu ngân sách từ tiền thuê đất, sử dụng đất nông nghiệp giảm mạnh

Thứ Năm, 14/03/2019 - 06:00

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, so với dự toán, có 9/18 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 18%), trong đó một số khoản thu lớn như: Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân đạt 18,3%... Có 3/18 khoản thu, sắc thuế nhỏ thu thấp hơn cùng kỳ là: Tiền thuê đất, thuế sử dụng đất nông, thu tiền bán nhà.

 

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 2/2019, theo đó, con số tổng thu ngân sách ước đạt 84,8 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt gần 246,5 nghìn tỷ đồng, bằng 17,5% dự toán năm và tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa tháng 2/2019 ước đạt 69,5 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đạt gần 204,8 nghìn tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018; thu từ dầu thô ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đạt gần 8,7 nghìn tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán, giảm 1,7% so cùng kỳ năm 2018; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 2/2019 ước đạt 17,7 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 2 tháng đạt 51,5 nghìn tỷ đồng, bằng 17,1% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2018.

luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt gần 246,5 nghìn tỷ đồng, bằng 17,5% dự toán năm và tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Luỹ kế thu 2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách đạt gần 246,5 nghìn tỷ đồng, bằng 17,5% dự toán năm và tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Đáng chú ý, so với dự toán, có 9/18 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 18%), trong đó một số khoản thu lớn như: Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 18,4%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 19,8%; thuế thu nhập cá nhân đạt 18,3%...

Có 3/18 khoản thu, sắc thuế nhỏ thu thấp hơn cùng kỳ là: Tiền thuê đất, thuế sử dụng đất nông và thu tiền bán nhà.

Về chi ngân sách, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 2/2019 ước đạt 103,2 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 2 tháng đầu năm đạt khoảng 195,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế trả nợ 2 tháng đầu năm 2019 của Chính phủ là 60.360 tỷ đồng trong đó trả gốc là 39.667 tỷ đồng, trả lãi là 20.693 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý, điều hành chi ngân sách, lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến ngày 15/02/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 115.160 tỷ đồng, đạt 11,04% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua kho bạc (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Riêng thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 26/02/2019, đã có 49/50 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 địa phương gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 được giao đến Bộ Tài chính. Trong đó, tổng số vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ cho các chủ dự án đạt 332.201 tỷ đồng, bằng 93,3% kế hoạch được giao.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top