Aa

Thủ tướng chủ trì cuộc họp về tổ chức bộ máy và tình hình ngân sách

Thứ Sáu, 30/08/2019 - 19:47

Chiều 30/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp với các bộ, ngành để tiếp tục bàn về bộ máy quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và thảo luận về tình hình ngân sách.

Cuộc họp đã thảo luận về đánh giá tình hình ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022; trong đó nhận định rõ: Cùng với tăng trưởng kinh tế, vượt thu ngân sách nhà nước tăng cao ở cả cấp địa phương và Trung ương; phần lớn các địa phương đều vượt thu, mà chủ yếu là thu từ sản xuất kinh doanh trong nước.

Trước đó, Tổng cục Thống kê đã công bố số liệu về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019, theo đó trong 8 tháng năm 2019, tiến độ thu ngân sách nhà nước duy trì ổn định, có 7/12 khoản thu nội địa so với dự toán đạt tiến độ khá và cao hơn mức bình quân chung; chi ngân sách tiếp tục bảo đảm đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2019 ước tính đạt 932,1 nghìn tỷ đồng, bằng 66% dự toán năm, trong đó thu nội địa 751,8 nghìn tỷ đồng, bằng 64,1%; thu từ dầu thô 36,3 nghìn tỷ đồng, bằng 81,3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 141,2 nghìn tỷ đồng, bằng 74,6%.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top