Aa

Tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai

Thứ Bảy, 31/12/2022 - 13:22

Công tác quản lý đất đai là một trong nhiệm vụ quan trọng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 của Tổng cục Quản lý đất đai mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 15 năm từ khi thành lập Tổng cục đến nay, ngành quản lý đất đai đã có nhiều dấu ấn, nhiều đóng góp cho sự phát triển đất nước, nhất là trong việc tham mưu, xây dựng chính sách pháp luật đất đai nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai. Đặc biệt, là dấu ấn kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư để từng bước đi vào vận hành phục vụ công tác quản lý Nhà nước và phục vụ nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 23/12/2022. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Về nhiệm vụ năm 2023, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, tham mưu lãnh đạo Bộ để phân công trách nhiệm trong việc xây dựng Luật Đất đai sửa đổi và việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiểm tra đánh giá, kiểm soát quyền lực…

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường Phan Tuấn Hùng đề nghị, năm 2023, Cục Đất đai, Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và dữ liệu thông tin đất đai Cục Đất đai, Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Cục Đăng ký và dữ liệu thông tin đất đai cần tăng cường phối hợp với Vụ trong việc xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi), xây dựng các Nghị định, Thông tư; tuyên truyền phổ biến Luật…

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, Tổng cục đã phối hợp tập trung hoàn thiện dự án Luật Đất đai sửa đổi. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng đất tại các địa phương được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh, kiểm soát tình trạng sốt đất, các biện pháp tháo gỡ vướng mắc góp phần phát triển kinh tế và trật tự xã hội...

Về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Tổng cục đã hoàn thiện các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022). Hiện nay, Tổng cục đã hoàn thành báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận và ý kiến thẩm tra của các Ủy ban thuộc Quốc hội để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hoàn thiện hồ sơ để lấy ý kiến nhân dân theo quy định.

Tổng cục cũng đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến đất đai, như: Dự án Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi, dự án Luật Nhà ở sửa đổi, dự án Luật Đấu thầu sửa đổi, dự án Luật Hợp tác xã sửa đổi, dự án Luật Khoáng sản sửa đổi; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp…

Trong năm 2022, Tổng cục đã tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác đo đạc, đăng ký, cấp giấy chứng nhận, kết quả đến nay, cả nước đã đo đạc lập bản đồ địa chính đạt trên 78% tổng diện tích tự nhiên (các loại tỷ lệ bản đồ); tỷ lệ cấp giấy chứng nhận lần đầu đạt trên 97,4% tổng diện tích các loại đất cần cấp.

Tổng cục cũng đã tập trung chỉ đạo các địa phương tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử. Rà soát, đánh giá, xác định thủ tục hành chính phù hợp triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và công bố danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai trực tuyến để người dân, doanh nghiệp vẫn giải quyết được thủ tục hành chính nhưng giảm thiểu việc đến nơi nộp hồ sơ.

Đến nay đã có 24/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện việc kết nối liên thông điện tử trao đổi thông tin dữ liệu đất đai giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế; 61/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện việc thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai qua Cổng dịch vụ Công Quốc gia…

Ngành Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành số hóa, đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu ở 397/705 đơn vị cấp huyện với 43 triệu thửa đất. Trong đó, đã kết nối chia sẻ 18 trường thông tin ở 56/63 tỉnh, thành phố; 316/705 đơn vị cấp huyện, 4.076/10.599 đơn vị cấp xã với hơn 24 triệu thửa đất và số lượng kết nối đang tiếp tục tăng. Các dịch vụ công trực tuyến sử dụng dữ liệu dân cư được triển khai trong đó thủ tục “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)” đã được triển khai tại 50/63 tỉnh, thành phố..

Về giá đất, Tổng cục tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức áp dụng bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 và việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn cấp tỉnh. 

Năm 2022, Tổng cục đã hoàn thành 3 đoàn kiểm tra tại thành phố Hải Phòng, Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận. Duy trì công tác tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp về những hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất thông qua đường dây nóng của Tổng cục.../.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top