Reatimes.vn

"Mai Linh - Đỗ Linh - Thục Anh"

  • 08/07/2018, 06:01

    Bong bóng bất động sản: Có hay không?

    Bong bóng bất động sản: Có hay không?

    Ông Dương Đức Hiển, Giám đốc bộ phận Kinh doanh Nhà ở miền Bắc và miền Trung Savills nhấn mạnh: “Theo nhận định của chúng tôi, tính đến thời điểm này, thị trường bất động sản đang phát triển rất bình ổn, không có sự biến động nào quá lớn. Trên thực tế, chưa có bong bóng bất động sản”.


TOP