Aa

Tốc độ tăng vốn đầu tư công đạt mức cao nhất giai đoạn 2011-2020

Thứ Hai, 30/11/2020 - 08:35

Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11 và 11 tháng tiếp tục đạt mức cao nhất so với giai đoạn 2011-2020.

"Các Bộ ngành và địa phương đang tập trung thực hiện các giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình với mục tiêu thực hiện tối đa kế hoạch vốn được giao trong năm 2020. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11 đạt 10,6% so với kế hoạch năm 2020. So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11 và 11 tháng năm nay tiếp tục đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2020”, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, ngày 29/11.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11 ước tính đạt 54.500 tỉ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, vốn Trung ương quản lý 11.000 tỉ đồng, tăng 51,3%, vốn địa phương quản lý 43.500 tỉ đồng, tăng 34%.

Tốc độ tăng vốn đầu tư công đạt mức cao nhất giai đoạn 2011-2020

Như vậy, tính chung 11 tháng năm 2020, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 406.800 tỉ đồng, bằng 79,3% kế hoạch năm, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 bằng 79,2% và tăng 7%).

Cụ thể, vốn Trung ương quản lý đạt 73.100 tỉ đồng, vốn địa phương quản lý đạt 333.700 tỉ đồng tương ứng bằng 79,3% và 79,5% kế hoạch năm và tăng 28,7% và 64,9% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/11, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 26,4 tỉ USD, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 11 tháng là 17,2 tỉ USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 11 tháng đạt 490,4 triệu USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top