Reatimes.vn

TAG:

tổng thu ngân sách Nhà nước

 • 14/03/2019, 06:00

  Thu ngân sách từ tiền thuê đất, sử dụng đất nông nghiệp giảm mạnh

  Thu ngân sách từ tiền thuê đất, sử dụng đất nông nghiệp giảm mạnh

  Theo đánh giá của Bộ Tài chính, so với dự toán, có 9/18 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 18%), trong đó một số khoản thu lớn như: Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân đạt 18,3%... Có 3/18 khoản thu, sắc thuế nhỏ thu thấp hơn cùng kỳ là: Tiền thuê đất, thuế sử dụng đất nông, thu tiền bán nhà.

 • 30/08/2018, 05:40

  8 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước bội chi 6.000 tỷ đồng

  8 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước bội chi 6.000 tỷ đồng

  Trong 8 tháng đầu năm 2018, ngân sách Nhà nước bội chi 6 nghìn tỷ đồng, tổng thu ước tính đạt 814,2 nghìn tỷ đồng trong khi tổng chi là 820,2 nghìn tỷ đồng.


TOP