Aa

TP. HCM: Công bố 6 sai phạm của Sagri trên hơn 2.000ha đất công

Thứ Ba, 02/10/2018 - 13:41

Theo thông báo của Kiểm toán Nhà nước (KTTN), Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) cùng các doanh nghiệp thành viên đã có hàng loạt sai phạm, liên quan đến hơn 2.000ha đất công.

Sử dụng đất công sai quy định

KTTN vừa có văn bản số 386/TB-KTTN thông báo kết quả kiểm toán, báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 của Sagri. Trong đó, nhiều sai phạm liên quan đến sử dụng đất của Sagri và các doanh nghiệp thành viên được chỉ rõ.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Bò sữa TP. HCM và Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM đã giao khoán đất sản xuất cho một số hộ gia đình và cá nhân có địa chỉ cư trú ngoài địa bàn có đất giao khoán, giao khoán vượt hạn mức quy định.

Tại Sagri, Công ty TNHH MTV Bò sữa TP. HCM và Công ty TNHH MTV Cây trồng TP. HCM còn một số diện tích đất cho mượn, tranh chấp, lấn chiếm, chưa được thu hồi. KTNN cũng chỉ rõ, Sagri và Công ty TNHH MTV Cây trồng TP. HCM cho thuê lại hơn 5,4ha đất không đúng quy định.

Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn được xác định có nhiều sai phạm.

Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn được xác định có nhiều sai phạm.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông Lâm Hải sản (100% vốn của Sagri) được xác định đã ký 10 hợp đồng góp vốn thành lập các pháp nhân mới để đầu tư trên 24 khu đất, có diện tích hơn 1.919ha.

Trong số 1.919ha này, Sagri đã bàn giao 140ha đất và tài sản trên đất của Công ty TNHH MTV Bò sữa TP. HCM cho Công ty TNHH Nông nghiệp Trung Thủy Sagri, bàn giao cho Công ty TNHH Nông nghiệp Vineco Sagri hơn 452ha, khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND TP. HCM, chưa có quyết định thu hồi và giao đất của cơ quan có thẩm quyền. Điều này trái với quy định tại Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 5039/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND TP về việc công nhận quyền sử dụng đất với Công ty TNHH MTV Bò sữa TP. HCM.

Trong số 10 hợp đồng hợp tác thì có 2 hợp đồng có ngành nghề kinh doanh bất động sản, là ngành nghề phải thoái vốn theo Quyết định 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thuộc lĩnh vực không được phép đầu tư theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ; 6 hợp đồng đã thông báo dừng hợp tác nhưng chưa thanh lý hợp đồng.

Ngoài ra, Sagri còn ký 7 hợp đồng hợp tác (chưa lập pháp nhân mới) với 4 đơn vị để hợp tác kinh doanh trên 7 cơ sở nhà đất có tổng diện tích hơn 114ha.

Trong đó, Sagri có 6 hợp đồng hợp tác thực hiện theo phương thức việc tổ chức kinh doanh trên khu đất hoàn toàn do các đối tác toàn quyền quyết định. Bù lại, Sagri được hưởng một khoản lợi nhuận cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh trên khu đất. Thực chất của hợp đồng hợp tác là Sagri cho thuê lại đất, trái quy định và không có văn bản chấp thuận chủ trương của UBND TP. HCM.

Còn tại hợp đồng hợp tác dự án Cụm công nghiệp Láng Le – Bàu Cò, Sagri cũng tự ý thay đổi đối tác từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng công trình giao thông Hồng Lĩnh sang Tổng công ty Cổ phần Phong Phú nhưng không có văn bản chấp thuận của UBND TP. HCM.

KTNN cũng cho biết, khi chuyển nhượng dự án Khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9, Sagri cũng không thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung khi điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch, xác định giá chuyển nhượng không đúng, dẫn đến làm giảm tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước.

Với các vấn đề đã nêu, KTNN đưa ra 6 vấn đề, đề nghị các công ty được kiểm toán phải thực hiện.

Thứ nhất, Công ty TNHH MTV Bò sữa TP. HCM và Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM khẩn trương rà soát các diện tích đất đã giao khoán cho hộ gia đình, cá nhân không đúng quy định, để xử lý; thu hồi diện tích đất các hộ gia đình mượn, khoán trồng cỏ không đúng quy định.

Thứ 2, Sagri và Công ty TNHH MTV Cây trồng TP. HCM rà soát lại để thanh lý các hợp đồng cho thuê tài sản gắn liền với đất, được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm, không đúng quy định.

Thứ 3, Sagri, Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM và Công ty TNHH MTV Cây trồng TP. HCM khẩn trương khẩn trương giải quyết để thu hồi diện tích đất bị tranh chấp, lấn chiếm, cho mượn

Thứ 4, Sagri, Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM, Công ty TNHH MTV Cây trồng TP. HCM, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông Lâm Hải sản và Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của TP, ký hợp đồng thuê đất đối với diện tích đất chưa có hợp đồng thuê đất theo quy định.

Thứ 5, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông Lâm Hải sản thanh lý hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Thủy, về việc góp vốn thành lập pháp nhân mới là Công ty TNHH Trung Thủy Sagri, do thuộc lĩnh vực không được phép đầu tư.

Thứ 6, Sagri thanh lý các hợp đồng hợp tác, góp vốn thành lập pháp nhân mới, để hợp tác đầu tư kinh doanh, trên các khu đất của Tổng công ty và Công ty TNHH MTV Cây trồng TP. HCM, không đúng quy định. Ngoài ra, Sagri báo cáo các cơ quan chức năng của TP để xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung, do thay đổi quy hoạch dự án Khu nhà ở, tại Khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9.

KTNN cũng đề nghị Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện kịp thời, đầy đủ các kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện cho KTNN trước ngày 30/11/2018.

 *Tiêu đề bài viết đã được thay đổi

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top