Aa

TP. Tuy Hòa hướng đến đô thị loại 1 thuộc tỉnh Phú Yên

Thứ Ba, 10/11/2020 - 11:00

UBND tỉnh Phú Yên vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định và công nhận kết quả đánh giá tiêu chí đô thị loại 2 của TP. Tuy Hòa, nhằm định hướng xây dựng thành đô thị loại 1 thuộc tỉnh vào năm 2025.

Theo công văn của UBND tỉnh Phú Yên, TP. Tuy Hòa được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Phú Yên bằng quyết định ký ngày 11/3/2013. Từ sau khi được công nhận đô thị loại 2, TP. Tuy Hòa chưa lập phê duyệt chương trình phát triển đô thị.

Theo nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Tuy Hòa và khu vực phụ cận tỉnh Phú Yên đến năm 2040 đã được tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị trình thẩm định phê duyệt và theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) thì có định hướng nâng TP. Tuy Hòa thành đô thị loại 1 vào năm 2025.

Tỉnh Phú Yên định hướng nâng TP. Tuy Hòa thành đô thị loại 1 vào năm 2025

Để chuẩn bị mọi nguồn lực đầu tư, nâng cấp xây dựng TP. Tuy Hòa hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại 2 và tiến tới hoàn thành mục tiêu là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Phú Yên vào năm 2025 phù hợp với tốc độ đô thị hóa của TP. Tuy Hòa và định hướng phát triển đô thị của tỉnh, thì việc định hướng mở rộng phạm vi khu vực nội thành TP. Tuy Hòa (với 12 phường hiện hữu) có thêm 3 khu vực dự kiến thành lập 3 phường.

UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức rà soát đánh giá tiêu chí đô thị loại 2 của TP. Tuy Hòa và hiện trạng các đơn vị hành chính dự kiến thành lập phường gồm các xã Bình Ngọc, Bình Kiến, An Phú thuộc TP. Tuy Hòa.

Theo đó, kết quả đánh giá tiêu chí đô thị loại 2 đối với TP. Tuy Hòa đạt 5/5 tiêu chí. Tiêu chuẩn về trình độ phát triển hạ tầng đô thị theo tiêu chí đô thị loại 2 của các đơn vị hành chính dự kiến thành lập 3 phường mới: cả 3 xã đều đạt 11/12 tiêu chuẩn.

Khu đô thị mới ở TP. Tuy Hòa

Theo UBND tỉnh Phú Yên, kết quả rà soát, đánh giá nêu trên cho thấy TP. Tuy Hòa đạt tất cả các tiêu chí của đô thị loại 2 và các đơn vị hành chính dự kiến thành lập 3 phường: Bình Ngọc, Bình Kiến, An Phú đều đạt các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị theo tiêu chí loại 2.

Từ đó, UBND tỉnh Phú Yên đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định và công nhận kết quả đánh giá tiêu chí đô thị loại 2 của TP. Tuy Hòa, đánh giá tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến thành lập 3 phường mới thuộc thành phố này.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top