Aa

TP.HCM chú trọng công tác lập thiết kế và quy chế quản lý kiến trúc đô thị

Thứ Ba, 10/11/2020 - 06:30

Nhằm cải thiện bộ mặt đô thị của thành phố đẹp hơn, chuẩn hơn để tạo nền tảng phát triển trong tương lai, lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác này.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng - an ninh tháng 10 và 10 tháng năm 2020 của TP.HCM, công tác lập thiết kế đô thị và quy chế quản lý kiến trúc đô thị tại các khu vực lõi trung tâm, các khu vực có ý nghĩa quan trọng, khu vực cảnh quan đặc thù... đã được thành phố quan tâm triển khai, tạo sự đồng bộ với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố đến năm 2025, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý công trình kiến trúc trên địa bàn.

Nghiên cứu xây dựng Đề cương xác định cụ thể các tiêu chí, nguyên tắc áp dụng chung cho các điểm thiết kế đô thị khu vực xung quanh nhà ga tuyến Metro số 1 và số 2.

Thành phố cũng xây dựng đề cương nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Thành phố cũng xây dựng Đề cương nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và đang triển khai công tác rà soát, đánh giá quy hoạch chung xây dựng TP.HCM hiện hành. Công tác rà soát, đánh giá quá trình thực hiện các đồ án quy hoạch phân khu 1/5000, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 được chú trọng thực hiện. Và xác định phương án ý tưởng quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố (Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức).

Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết, Thành ủy đã có ý kiến thống nhất hướng nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phân khu các khu vực trọng điểm trước, trên cơ sở cân đối chỉ tiêu trong từng quận, phù hợp với thẩm quyền của thành phố.

Đối với khu vực quan trọng là huyện Cần Giờ, thành phố cũng đã chấp thuận chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch khu vực này dựa trên ý tưởng của đơn vị tư vấn đạt giải và đang xem xét lập quy hoạch vùng huyện để làm cơ sở để triển khai các dự án phát triển đô thị trên địa bàn huyện Cần Giờ. Cũng như phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (điều chỉnh) Khu đô thị Tây Bắc thành phố.

Bên cạnh công tác quy hoạch và thiết kế đô thị như đã nêu trên, hiện nay công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động xây dựng trên toàn thành phố cũng có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể, 10 tháng đã thực hiện 9.215 lượt kiểm tra (giảm 14,3% so với cùng kỳ), phát hiện 83 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (giảm 57,7% so với cùng kỳ). Trong đó: Sai phép: 43/83 trường hợp (chiếm tỷ lệ 51,8% tổng số vi phạm), giảm 51,1% so với cùng kỳ; không phép: 23/83 trường hợp (chiếm tỷ lệ 27,7% tổng số vi phạm), giảm 58,9% so với cùng kỳ; vi phạm khác: 17/83 trường hợp (chiếm tỷ lệ 20,5% tổng số vi phạm), giảm 67,3% so với cùng kỳ, chủ yếu là các công trình không che chắn, rơi vãi vật liệu xây dựng…

Trong thời gian này cũng cấp 3.302 giấy phép xây dựng, giảm 789 giấy phép so với cùng kỳ (tương đương tỷ lệ 19,33%) với tổng diện tích sàn xây dựng 1.095.294,44m2 (tăng 16,47% so với cùng kỳ).

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở trong 10 tháng đã cấp được 924 giấy chứng nhận lần đầu và cấp đổi, cấp lại 16.695 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cá nhân.

Theo đánh giá, trong điều kiện hết sức khó khăn, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của thành phố có một số điểm sáng: Doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 9,9% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top