Reatimes.vn

TP.HCM: Nguồn thu ngân sách từ đất giảm mạnh

TP.HCM: Nguồn thu ngân sách từ đất giảm mạnh

So với năm 2017, số thu ngân sách từ đất trong toàn bộ năm 2018 của TP.HCM đã giảm khoảng 4.570 tỷ đồng ( khoảng 16,8%).
03:58, 05/01/2019
Nguồn thu

Nguồn thu ngân sách từ đất trong năm 2018 của TP.HCM giảm mạnh.

Theo báo cáo tình hình thị trường bất động sản năm 2018 và kiến nghị các giải pháp để thị trường phát triển minh bạch, ổn định, lành mạnh, bền vững của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, trong năm 2017, thu ngân sách từ đất là 27.170 tỷ đồng, chiếm 11,75% tổng thu ngân sách. Trong đó, số thu tiền sử dụng đất dự án là 17.905 tỷ đồng, chiếm 66% tổng nguồn thu về đất.

Thống kê năm 2018, tổng thu ngân sách nội địa TP.HCM là 268.780 tỷ đồng đạt 100,03%, thu vượt hơn 7.000 tỷ đồng so với chỉ tiêu được giao. Trong đó, ước thu ngân sách từ đất khoảng 22.600 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,32% tổng thu ngân sách. Trong đó, số thu tiền sử dụng đất dự án là 13.868 tỷ đồng, chỉ còn chiếm 61,3% tổng nguồn thu về đất.

So với năm 2017, số thu ngân sách từ đất đã giảm khoảng 4.570 tỷ đồng, giảm 16,8%; số thu tiền sử dụng đất dự án giảm khoảng 4.037 tỷ đồng, giảm đến 22,5%. Điều đáng quan tâm là số tiền thu ngân sách từ đất mà các doanh nghiệp và cá nhân còn nợ đến ngày 30/11/2018 đã lên đến 3.013 tỷ đồng; tỷ trọng nguồn thu từ đất trong tổng thu ngân sách của thành phố năm 2018 đã sụt giảm 2,43% (từ 11,75% năm 2017 xuống còn 9,32% năm 2018).

Cũng theo báo cáo, nếu so sánh với Hà Nội đã thu ngân sách nội địa được 226.795 tỷ đồng đạt 103,9%, thu vượt khoảng 6.000 tỷ đồng so với chỉ tiêu được giao, thì TP.HCM đã phải nỗ lực rất lớn mới hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Điều cần đặc biệt quan tâm là nguồn thu ngân sách nhà nước từ đất, từ tiền sử dụng đất dự án bất động sản đã có dấu hiệu chững lại và có khả năng tiếp tục sụt giảm trong năm 2019.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP