Aa

"Trùm cao tốc" VEC: Tài sản 90.000 tỷ, vốn tự có 9.000 tỷ nhưng kế hoạch lãi chỉ 900 triệu đồng

Thứ Năm, 30/05/2019 - 11:33

Quản lý khối tài sản hơn 90.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu (vốn tự có) hơn 9.000 tỷ đồng nhưng năm 2019, mục tiêu lợi nhuận sau thuế của VEC chỉ vỏn vẹn 900 triệu đồng.

 

"Trùm cao tốc" VEC: Tài sản 90.000 tỷ đồng, vốn tự có 9.000 tỷ đồng nhưng kế hoạch lãi chỉ 900 triệu đồng

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp mới đây đã phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Theo đó, "siêu ủy ban" yêu cầu trong năm 2019, VEC tiếp tục việc tái cơ cấu tài chính 5 dự án do Tổng công ty này làm chủ đầu tư theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 3975/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2016.

"Siêu ủy ban" cũng yêu cầu VEC sắp xếp, kiện toàn bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả bộ máy, định biên lao động, bố trí công việc hợp lý, giảm đầu mối công việc để phù hợp với tình hình công việc thực tế.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng, khai thác thu phí hoàn vốn đầu tư các dự án, công tác quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng, chi phí đầu tư, nguồn vốn thực hiện, an toàn lao động, môi trường xây dựng tại các dự án VEC đang thực hiện đầu tư đảm bảo đúng mục tiêu, chất lượng, tiến độ và hiệu quả của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ công tác thanh toán, quyết toán giá trị công trình xây dựng hoàn thành.

"Siêu ủy ban" cũng "lệnh" cho VEC phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng phương án sử dụng dịch vụ thu phí không dừng theo đúng Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Về các chỉ tiêu tài chính năm 2019, VEC đặt kế hoạch tổng doanh thu 3.837 tỷ đồng, trong khi kế hoạch lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn 900 triệu đồng.

Theo đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2019 dự kiến ở mức rất thấp, chỉ 0,01%.

Hồi cuối năm 2018, VEC đã bất ngờ điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Theo đó, tổng doanh thu kế hoạch là 3.396 tỷ đồng; tổng chi phí kế hoạch là 3.395 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến là 574 triệu đồng.

Hiện VEC chưa công bố báo cáo tài chính cả năm 2018. Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018, VEC ghi nhận 1.605 tỷ đồng doanh thu thuần.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 1.288 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này không "kham" nổi chi phí tài chính lên tới 1.334 tỷ đồng (trong đó khoảng một nửa là chi phí lãi vay và một nửa là lỗ chênh lệch tỷ giá).

Tuy vậy, nhờ doanh thu tài chính 63 tỷ đồng cùng chi phí quản lý doanh nghiệp khá thấp, chỉ 17 tỷ đồng đã giúp VEC lãi trước thuế 285 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm 2018.

Trước đó, năm 2017, VEC ghi nhận doanh thu thuần 2.740 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 931 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều mức lợi nhuận dự kiến 2 năm gần đây.

Ngược lại, năm 2016, VEC lại lỗ tới 808 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá tăng vọt.

VEC được thành lập vào tháng 12/2004, ban đầu trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, được giao đầu tư xây dựng những tuyến đường cao tốc thuộc hàng lớn nhất cả nước. Năm 2018, VEC được bàn giao về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, VEC quản lý khối tài sản lên đến trên 91.900 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của VEC ở mức 9.172 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả gấp khoảng 9 lần, ở mức 82.730 tỷ đồng.

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top