Aa

Từ ngày 15/12, điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ chứng khoán phái sinh

Thứ Ba, 13/12/2022 - 14:00

Từ ngày 15/12/2022, điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ ban đầu hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tối thiểu từ 13% lên 17%.

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), việc điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ lần này được thực hiện trên cơ sở ý kiến nhất trí của UBCKNN và kết quả tính toán tỷ lệ ký quỹ ban đầu đối với HĐTL chỉ số VN30 do VSD xác định định kỳ theo quy định tại Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của VSD. 

Cụ thể, theo tính toán tại kỳ đánh giá gần nhất ngày 12/12/2022, biên độ xác định tỷ lệ ký quỹ ban đầu (được xác định dựa trên phương pháp định lượng giá trị rủi ro VaR) nằm trong mức dao động từ 8,4% đến 18,3%. 

Như vậy, việc lựa chọn tỷ lệ ký quỹ ban đầu mới cho HĐTL chỉ số VN30 là 17% nằm trong biên độ tính toán theo quy định và tỷ lệ ký quỹ ban đầu mới sẽ giúp hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch HĐTL chỉ số VN30 của thị trường trở nên an toàn hơn so với tỷ lệ ký quỹ ban đầu 13% áp dụng hiện nay.

Đảm bảo không được thấp hơn tỷ lệ ký quỹ ban đầu do VSD quy định

Trên cơ sở tỷ lệ ký quỹ ban đầu mới do VSD công bố, các thành viên bù trừ sẽ có trách nhiệm điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ ban đầu đang áp dụng tại từng thành viên theo nguyên tắc đảm bảo không được thấp hơn tỷ lệ ký quỹ ban đầu do VSD quy định. 

Để đảm bảo cho việc điều chỉnh từ ngày 15/12/2022 được thực hiện an toàn, thông suốt, VSD đã đề nghị thành viên bù trừ tiến hành rà soát, tính toán lại mức ký quỹ yêu cầu (tương ứng với tỷ lệ ký quỹ ban đầu 17%) trên từng tài khoản của nhà đầu tư mở tại thành viên để yêu cầu nộp bổ sung (nếu có), tránh để xảy ra tình trạng tài khoản vi phạm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ.

 Đối với tỷ lệ ký quỹ ban đầu của HĐTL TPCP, VSD tiếp tục giữ nguyên mức hiện nay là 2,5%./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top