Aa

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030

Nguyễn Thương
Nguyễn Thương ngthuongreatimes@gmail.com
Thứ Tư, 10/05/2023 - 17:36

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 23, chiều 10/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023 - 2030.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. 

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết nhằm thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023-2030, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, thực hiện theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn có trọng tâm và cách làm phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả. Đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Dự thảo Nghị quyết gồm 4 chương, 26 điều. Để nâng cao chất lượng của ĐVHC đô thị, góp phần khắc phục bất cập, hạn chế trong quá trình sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2019-2021, dự thảo Nghị quyết quy định một điều riêng về sắp xếp ĐVHC đô thị, trong đó quy định cụ thể các trường hợp sắp xếp ĐVHC đô thị. 

Để bảo đảm chất lượng của ĐVHC đô thị và khuyến khích các địa phương thực hiện sắp xếp ĐVHC gắn với mở rộng không gian phát triển đô thị, dự thảo Nghị quyết cũng quy định về tiêu chuẩn của ĐVHC đô thị trong từng giai đoạn sắp xếp. Theo đó, trong mỗi giai đoạn tuỳ từng trường hợp mà xem xét điều kiện về sự phù hợp với quy hoạch và các tiêu chí về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, tiêu chí trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị cho phù hợp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên họp. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ Nội vụ, Ủy ban Pháp luật trong việc hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023 - 2030.  

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là việc hệ trọng, liên quan đến tổ chức bộ máy, thành lập, sáp nhật ở cấp xã, cấp huyện. Vì vậy, cần có văn bản báo cáo Đảng, Đoàn, Quốc hội để có thể xin ý kiến Bộ Chính trị nếu cần thiết.

Về dự thảo Nghị quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng đây là vấn đề phức tạp với nhiều luồng ý kiến khác nhau, nên để chuẩn bị cho kỹ, cho chắc, cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát thêm để đảm bảo chất lượng cao./.

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top