Aa

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngọc Quang
Ngọc Quang ngocquangbc@gmail.com
Thứ Ba, 13/12/2022 - 09:49

Sáng 13/12/2022, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên họp thứ 18 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của nhân dân

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là kỳ họp quan trọng cuối năm nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung xem xét, cho ý kiến các nhóm vấn đề, nội dung cụ thể.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Cụ thể, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thừa ủy quyền trình bày tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua việc lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 3/1 đến ngày hết ngày 28/2/2023. Mục đích của việc tổ chức lấy kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Luật; tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Luật Đất đai.

Việc tổ chức lấy ý kiến với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia góp ý, hoàn thiện đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Nhấn mạnh, dự án luật này là một nội dung trọng tâm của công tác lập pháp trong cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về những nội dung cần phải xin ý kiến, cách thức tổ chức xin ý kiến nhân dân và thời gian xin ý kiến; làm rõ, dự kiến khung thời gian để xin ý kiến các tầng lớp Nhân dân, các cấp, các ngành, các giai tầng xã hội lại rơi vào dịp Tết Âm lịch và Tết Dương lịch.

Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề có thể nới khung này thêm không để đảm bảo được yêu cầu, hiệu quả cao nhất và thực chất nhất, thực sự phát huy được dân chủ và trí tuệ của toàn dân, của các giới, các cấp, các ngành để đóng góp cho dự án rất quan trọng này.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4 vừa qua, dự kiến tiếp tục thảo luận ở những kỳ họp tiếp theo và thông qua vào kỳ họp cuối năm 2023.

Tại phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc lấy ý kiến nhân dân cho dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh: TC.

Quy hoạch tổng thể quốc gia là căn cứ để rà soát lại các quy hoạch khác

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nội dung liên quan đến Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Nêu rõ, Quy hoạch tổng thể quốc gia là một nhiệm vụ được đặt ra theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây là lần đầu tiên đất nước ta tiến hành xây dựng một quy hoạch như thế này, chưa có tiền lệ. Do đó, đây là việc rất mới và rất khó.

Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, định hướng cho công tác quy hoạch này đã được Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương  đã xem xét và thông qua định hướng chung. Dựa trên cơ sở định hướng chung đó Chính phủ sẽ cụ thể hóa thành quy hoạch. Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm xem xét, chuẩn bị nội dung này để trình cho Quốc hội xem xét và quyết định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành kế hoạch về thẩm tra quy hoạch này theo đề nghị của Ủy ban Kinh tế. Đây là nội dung đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng và rất công phu.

Theo quy định của Luật Quy hoạch, quy hoạch này là quy hoạch cấp cao nhất, chi phối các quy hoạch quốc gia khác như quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, các quy hoạch vùng, quy hoạch của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều phải dựa trên quy hoạch cấp cao nhất này, do đó không thể để muộn được.

Mặt khác, theo Nghị quyết của Quốc hội về giám sát đối với chính sách pháp luật về quy hoạch thì quy hoạch này cần phải được phê duyệt cuối năm nay. Nếu chuẩn bị kịp, chuẩn bị kỹ sẽ xem xét, phê duyệt vào đầu tháng 1 này, cũng là căn cứ để rà soát lại các quy hoạch khác.

Ngoài ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về: Việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; Nghị quyết ban hành Quy chế về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội; Đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2022; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023 và cho ý kiến (chỉ đạo, điều hòa) về chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước và Văn phòng Quốc hội.

Đối với các vấn đề kinh tế - xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan; việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và đề xuất một số cơ chế, chính sách về y tế; Xem xét việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021; Xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Sau phát biểu khai mạc Phiên họp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Tại phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10/2022).

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự phòng xem xét các nội dung sau: Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV. Cho ý kiến về giải pháp xử lý, bất cập tại một số trạm thu phí, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top