Reatimes.vn

VIDEO

19/03/2020 10:00 - GMT+7
10 năm nộp tiền xây dựng hạ tầng, người dân khốn khổ đợi chờ điện, nước

Đất dịch vụ Lại Yên, Hoài Đức:

10 năm nộp tiền xây dựng hạ tầng, người dân khốn khổ đợi chờ điện, nước

Sắp lên Quận nhưng Hoài Đức vẫn tồn tại khu dân cư "3 không": Không điện, không nước, không đường sá. 10 năm nộp tiền xây dựng hạ tầng, người dân tại khu đất dịch vụ Lại Yên khốn khổ sống cảnh tạm bợ, tự túc điện, nước.

Liên Liên - Quốc Phú - Đào Linh


TOP