Reatimes.vn

VIDEO

10/06/2020 09:00 - GMT+7
Khu tập thể xuống cấp: Dân mòn mỏi chờ cải tạo

Khu tập thể xuống cấp: Dân mòn mỏi chờ cải tạo

Là nơi sinh hoạt của gần 200 hộ dân chủ yếu là người lớn tuổi, sự xuống cấp của khu tập thể 3 tầng ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP. Hà Nội không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống mà còn là cả tinh thần của người dân,


TOP