Reatimes.vn

VIDEO

12/05/2020 19:10 - GMT+7
Hỗ trợ Covid-19 tại Thanh Hóa: Lòng tốt và sự thật đang bị xuyên tạc, bóp méo

Hỗ trợ Covid-19 tại Thanh Hóa: Lòng tốt và sự thật đang bị xuyên tạc, bóp méo

Tinh thần “nhường cơm xẻ áo” trong mùa dịch Covid tại huyện Thọ Xuân cùng nhiều địa phương khác trong tỉnh Thanh Hóa đã trở thành phong trào có tính lan tỏa sâu rộng... Thế nhưng sự thật và lòng tốt đang bị bóp méo.

Theo Quốc Toản/Đô Thị Mới


TOP