Reatimes.vn

VIDEO

14/11/2020 06:30 - GMT+7
Kiến tạo KĐT thông minh, đáng sống: Hướng phát triển tất yếu

Kiến tạo KĐT thông minh, đáng sống: Hướng phát triển tất yếu

Theo các chuyên gia, khu đô thị thông minh và đáng sống là sự phát triển tất yếu của xã hội và thị trường bất động sản.


TOP