Reatimes.vn

VIDEO

13/03/2020 13:45 - GMT+7
Mặt bằng kinh doanh mùa dịch: Cả chủ nhà lẫn khách thuê đều khó!

Mặt bằng kinh doanh mùa dịch: Cả chủ nhà lẫn khách thuê đều khó!

Giảm giá thuê là cách mà nhiều chủ nhà đang làm để níu giữ khách trong mùa dịch. Trong khi đó, nhiều chủ nhà vẫn kiên quyết giữ giá thậm chí tăng lên do giá mua lại căn nhà đã cao hơn trước nhiều lần.

Thảo Liên - Quốc Phú


TOP