Reatimes.vn

VIDEO

01/07/2019 05:00 - GMT+7
Phát triển kinh tế tư nhân:

Talkshow Góc nhìn đa chiều

Phát triển kinh tế tư nhân: "Nói đi đôi với làm"

Có một nghị quyết dành riêng cho phát triển kinh tế tư nhân nhưng thực tế khu vực kinh tế này vẫn chưa thực sự phát triển tương xứng với vị thế và tiềm năng. Vì sao vậy?

Thảo Liên (Thực hiện)


TOP