Reatimes.vn

VIDEO

20/05/2019 06:01 - GMT+7
Talkshow Góc nhìn đa chiều: Nghịch lý phát triển không gian xanh đô thị

Hà Nội ơi, hồ điều hòa ở đâu?

Talkshow Góc nhìn đa chiều: Nghịch lý phát triển không gian xanh đô thị

Lý do gì đã khiến việc xây dựng công viên, hồ điều hòa - những hạ tầng cơ bản của đô thị từ dễ chuyển thành khó, nơi cần thì không có, nơi có thì bỏ không?

Liên Liên


TOP