Reatimes.vn

VIDEO

03/06/2020 08:50 - GMT+7
[Video] Đi tìm câu trả lời cho bài toán phân lô bán nền trái phép

[Video] Đi tìm câu trả lời cho bài toán phân lô bán nền trái phép

Theo các chuyên gia, cách tốt nhất để giải bài toán phân lô bán nền trái phép, dự án ma là phải tăng cường sự giám sát, quản lý và minh bạch, công khai các quy hoạch.

Thảo Liên - Quốc Phú


TOP