Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

VIDEO

30/07/2020 09:30 - GMT+7
[Video] Kiến tạo không gian, văn hóa sống đẳng cấp: Nhu cầu bức thiết

Bất động sản hạng sang và không gian sống thượng lưu trong đô thị

[Video] Kiến tạo không gian, văn hóa sống đẳng cấp: Nhu cầu bức thiết

Dưới sự bảo trợ của Hiệp hội BĐS Việt Nam, Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam và Viện Nghiên cứu BĐS Việt Nam đã tổ chức tọa đàm: "BĐS hạng sang và không gian sống thượng lưu".

Nguyễn Thương, Bảo Trang- Quay phim Quốc Phú


TOP