Reatimes.vn

VIDEO

10/06/2020 06:00 - GMT+7
[Video] Tiềm năng BĐS nghỉ dưỡng ở khu kinh tế đặc biệt trong tương lai hậu Covid -19

[Video] Tiềm năng BĐS nghỉ dưỡng ở khu kinh tế đặc biệt trong tương lai hậu Covid -19

Các chuyên gia tham dự tọa đàm đã cùng luận bàn, phân tích xu hướng phát triển của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam, đặc biệt là cơ hội đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng tại Vân Đồn và Phú Quốc.

Thương Trang - Quốc Phú


TOP