Aa

Vietinbank: Gần 2.000 tỷ đồng trái phiếu mới phát hành giải ngân vào ngành xây dựng

Thứ Sáu, 16/08/2019 - 19:00

Với 5.000 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt phát hành trái phiếu, Vietinbank sẽ giải ngân 1.300 tỷ đồng vật liệu xây dựng, 500 tỷ đồng vào lĩnh vực xây dựng.

VietinBank vừa công bố bản cáo bạch chào bán trái phiếu giá trị 5.000 tỷ đồng. Trái phiếu sẽ được phân phối thành 2 giai đoạn. Đợt 1 sẽ chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu, mệnh giá 10 triệu đồng trong quý III năm nay, gồm 2 loại CTG1926T2/01 có kỳ hạn 7 năm và CTG1929T2/01 có kỳ hạn 10 năm.

Đợt 2 sẽ chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu gồm 2 loại CTG1926T2/02 kỳ hạn 7 năm và CTG1929T2/02 kỳ hạn 10 năm và phần còn lại của đợt 1 không chào bán hết.

Mục đích của đợt phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động cho VietinBank và thực hiện cho vay nền kinh tế. Với 5.000 tỷ đồng dự kiến thu về, ngân hàng sẽ giải ngân 1.500 tỷ đồng vào lĩnh vực năng lượng, 1.300 tỷ đồng vật liệu xây dựng. Ngân hàng cũng dự kiến giải ngân 500 tỷ đồng vào lĩnh vực xây dựng, còn lại đầu tư vào lĩnh vực khác.

Trước đó, VietinBank cũng thông báo phát hành 650 tỷ đồng trái phiếu theo 3 giai đoạn. Đợt 1, ngân hàng chào bán 50 tỷ đồng với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, trong tháng 7 - 8. Lãi suất trái phiếu cố định 8,2%/năm với toàn bộ kỳ hạn 15 năm.

Đợt 2, ngân hàng phát hành riêng lẻ 100 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, trong tháng 7 - 8. Lãi suất trái phiếu thả nổi tính bằng mức tham chiếu cộng với biên độ 1,2% với toàn bộ kỳ hạn 10 năm. Ngày thực hiện quyền mua lại là 5 năm từ ngày phát hành. Đồng thời, VietinBank cũng được quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần trái phiếu

Đợt 3, ngân hàng chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng, thực hiện trong quý III, IV. Lãi suất trái phiếu cố định 8% với toàn bộ kỳ hạn 7 năm. Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định.

Trong năm nay, VietinBank được NHNN cho phép phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất do ngân hàng tự quyết định. Cuối tháng 6/2019, số trái phiếu do VietinBank phát hành đã đạt hơn 32.000 tỷ đồng.

VietinBank là một trong 10 ngân hàng thí điểm áp dụng Basel II. Theo lộ trình của NHNN, 2019 là hạn chót để nhà băng đạt tiêu chuẩn này. Cùng với BIDV, VietinBank có nhu cầu cấp thiết trong việc tăng vốn để cải thiện CAR. 2 năm gần đây, ngân hàng này đều phải chia cổ tức bằng tiền mặt theo chỉ định của NHNN và Bộ Tài chính do liên quan đến kế hoạch thu chi ngân sách.

Non nửa số tiền phát hành trái phiếu đợt này, Vietinbank dự kiến giải ngân cho lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng

Ở một diễn biến khác, Công ty chứng khoán MB (MBS) vừa có báo cáo cập nhật về thị trường trái phiếu doanh nghiệp 7 tháng đầu năm. Ngành ngân hàng dẫn đầu về lượng trái phiếu phát hành với 8 đơn vị thuộc danh sách 10 cái tên dẫn đầu.

VPBank đứng đầu thị trường với giá trị phát hành trái phiếu 12.860 tỷ đồng. Trong tháng 7, ngân hàng này phát hành thành công 300 triệu USD, tương đương với 7.000 tỷ đồng trái phiếu quốc tế tại Singapore, với kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 6,25%/năm, trả lãi 6 tháng/lần, dùng USD là loại tiền tệ phát hành và thanh toán.

Xếp thứ hai về lượng chào bán trái phiếu là ACB, giá trị 7.850 tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm và VIB 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 3 - 5 năm.

Một số ngân hàng khác như TPBank cũng thông báo kế hoạch phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế để tăng vốn cấp II trong năm 2019 và SHB công bố lấy ý kiến cổ đông kế hoạch tăng vốn thông qua phương án chào bán trái phiếu quốc tế.

Trong tháng 6 - 7, có 44 đơn vị phát hành trái phiếu, trong đó có 8 ngân hàng, 17 doanh nghiệp bất động sản, 2 công ty chứng khoán, và 17 công ty thuộc các lĩnh vực khác. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top